Rubiconbeurs voor scheikundige Stefan Vuckovic

Stefan Vuckovic gaat twee jaar naar de University of California Irvine, Department of Chemistry in de Verenigde Staten. Hij is een van de twintig onlangs gepromoveerde onderzoekers die onderzoek gaat doen aan een buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubiconfinanciering van NWO.

23-07-2018 | 15:27

Een nieuwe oplossing voor het oude probleem van sterke correlatie
Uitdagende elektronische correlaties zijn de hoofdbron van fouten in kwantumchemische methoden wanneer toegepast op technologisch relevante systemen. Om dit probleem op te lossen en de voorspellende kracht van kwantumchemie te verbeteren, zal Vuckovic een nieuw wiskundig model ontwerpen.

Rubicon
Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen. Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden).

Meer informatie op de website van NWO