VN rapport VU milieudeskundige bewijst belang klimaatacties regio's, steden en bedrijven

Voorafgaand aan de Global Climate Action Summit van 12 tot 14 september, komt United Nations Environment met een wereldwijde review van milieu-inspanningen. Oscar Widerberg van het IVM is mede-hoofdauteur van het rapport, dat het groeiende belang aantoont van milieu initiatieven van steden, regio’s en bedrijfsleven voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Namens Nederland zal staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) op de top aanwezig zijn.

10-09-2018 | 16:00

Oscar Widerberg (Instituut voor Milieuvraagstukken, Environmental Policy Analysis) licht het belang van het rapport toe: “We hebben de potentiële rol van steden, regio’s en bedrijven beoordeeld in de strijd tegen klimaatverandering door het verminderen van broeikasgassen. Het is duidelijk dat deze actoren het gat kunnen helpen dichten tussen wat overheden in het kader van de klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 hebben beloofd, en hoe ver we daarmee zouden moeten zijn.”

Het rapport stelt dat de toenemende actiebereidheid in deze sectoren goed is voor een voorspelde reductie van 1,5 tot 2,2 gigaton aan kooldioxide in 2030. De inspanningen van steden, regio’s en bedrijven kunnen nationale regeringen sterk ondersteunen bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Overheden kunnen op hun beurt met beleid de inspanningen van die partijen faciliteren.

Titel rapport: Bridging the Emissions Gap: The Role of Non-state and Subnational Actors

Lees het rapport en de press release