Blauw-groene daken met EU-subsidie op Amsterdamse corporatiewoningen

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU neemt deel aan een Amsterdams consortium dat een subsidie krijgt van 4,8 miljoen Euro voor het project RESILIO voor de aanleg van blauw-groene daken in vier stadswijken. De waterbergende daken zijn bedoeld als maatregel voor klimaatadaptatie én verbetering van de biodiversiteit. Door het gebruik van sensoren zijn ze slim en maken micro-watermanagement mogelijk.

18-10-2018 | 13:49

Groen én blauw
De blauw-groene daken hebben als voordeel boven de groene daken dat ze meer water kunnen opvangen en langer vocht verdampen tijdens hitte en droogte. Het blijft hierdoor koeler in de huizen en de omgeving, en de woningen en hun omgeving zijn daarmee beter beschermd tegen extreme regenval, droogte en hitte. Doordat er meer verschillende planten kunnen groeien neemt ook de biodiversiteit toe. De daken zijn verbonden door een netwerk waarmee het waterniveau geregeld kan worden op basis van de weersverwachting. De komende drie jaar zullen de slimme blauw-groene daken worden aangelegd op 10.000 m2 dak van corporatiewoningen op vier locaties in Amsterdam: de Bellamybuurt, Geuzenveld, Oosterpark en Kattenburg

IVM
Vanuit het IVM zijn ecohydrologen dr. Ralph Lasage en dr. Hans de Moel betrokken. Zij gaan de hydrologische en ecologische effecten van blauw-groene daken beoordelen en doen een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Dr. Nicolien van der Grijp (Environmental Policy Analysis) brengt juridische kennis in en draagt bij aan het participatieve proces met bewoners.

Over RESILIO
RESILIO staat voor ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, Polderdak, Rooftop Revolution, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, Stadgenoot, Ymere, De Key en Consolidated. Het RESILIO-project ontvangt een bijdrage uit het UIA-programma (Urban Innovative Actions) van de Europese Unie. Het UIA-programma biedt ieder jaar subsidie voor innovatieve pilot projecten op verschillende thema‘s. RESILIO gaat a.s. 1 november 2018 van start en duurt 3 jaar.

resilio-illustration