Drie toekenningen voor IVM in Europese Call Biodivscen

Het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft voor de Europese call Biodivscen zes projectvoorstellen goedgekeurd waarvan drie voorstellen van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM).

30-10-2018 | 15:40

Deze call is georganiseerd om mondiaal onderzoek gericht op klimaatscenario’s voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten te versterken. Nederlandse onderzoekers die deelnemen in internationale consortia om deze wereldwijde maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, konden een projectvoorstel indienen. 

Voor de volgende onderzoeksvoorstellen kan het IVM  in totaal drie postdocs voor drie jaar aanstellen:

FutureWeb
Peter Verburg ontvangt een subsidie ter waarde van 200.000 euro voor onderzoek naar de bedreiging van de structuur en het functioneren van het voedselweb van gewervelde dieren in Europa door klimaatverandering en veranderend landgebruik.
 
De overkoepelende doelstelling van FutureWeb is solide prognoses maken over de impact van wereldwijde veranderingen op de multitrofe biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Europa. Met deze aanpak loopt FutureWeb voorop bij het onderzoek waarin voorspellingen worden gedaan over veranderingen in biodiversiteit als reactie op wereldwijde landgebruiksveranderingen, de kettingreactie die deze veranderende biodiversiteit teweegbrengt voor het functioneren van ecosystemen en ecosysteemdiensten, en de gevolgen van deze veranderingen voor het natuurbehoud.

ENVISION
Astrid van Teeffelen ontvangt een subsidie van 200.000 euro voor onderzoek naar een inclusieve benadering voor het beoordelen van scenario’s en visies voor het beheer van beschermde gebieden.

ENVISION heeft als doel om inclusief natuurbehoud te onderzoeken als creatieve en originele benadering waarbij participatieve scenariomodellen, multi-narratieve platforms en co-creatie van kennis worden gecombineerd om strategieën voor het beheer van beschermde gebieden te ontwikkelen die sociaal relevant, economisch productief en ecologisch duurzaam zijn. Deze benadering is gericht op meerdere dimensies van biodiversiteit, ecosysteemdiensten en welzijn in biodiversiteitsscenario's.

REEF-FUTURES
Pieter van Beukering ontvangt een subsidie van 200.000 euro voor onderzoek naar  de toekomst van ecosysteemdiensten van koraalriffen in het antropoceen.

Kustriffen zijn gevormd door een geschiedenis van sterke wederzijdse afhankelijkheid van natuurlijke en menselijke systemen. Biodiversiteit op deze riffen vertaalt zich rechtstreeks in ecosysteemdiensten. Rifvissen leveren voedsel en inkomen op voor mensen in veel ontwikkelingslanden, en koraalriffen herbergen het grootste deel van het leven in de wereldzeeën en -oceanen. Over de hele wereld zijn de koraalriffen echter ernstig overbevist of aangetast. Er moeten oplossingen komen om uit die neergaande spiraal te vermijden of eruit te ontsnappen. Het project REEF-FUTURES zoekt nieuwe oplossingen op basis van een voorspellende en geïntegreerde modellering van sociaal-ecologische koraalrifsystemen op wereldschaal.