Instituut voor Milieuvraagstukken ontvangt subsidie voor onderzoek naar duurzame intensivering van de Europese landbouw

Peter Verburg van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) ontvangt een Sinergia-beurs voor baanbrekend interdisciplinair onderzoek.

30-11-2018 | 14:05

Samen met collega-onderzoekers van het Zwitserse Instituut WSL en het Zwitserse Centre of Excellence voor Landbouwkundig onderzoek (AgroScope) gaat het IVM onderzoek doen naar duurzame intensivering van de Europese landbouw. De Zwitserse National Science Foundation heeft aan de drie samenwerkende wetenschappers een subsidie van ruim 2 miljoen Zwitserse Frank toegekend (ruim 1,7 miljoen euro), waarvan 600.000 euro is bestemd voor onderzoek op het IVM.

Toekomst van landbouw in Europa
De landbouw speelt een belangrijke rol in de voedselvoorziening, economie en geschiedenis van Europa. Echter, om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen zijn radicale veranderingen nodig die productiviteit combineren met duurzaamheid.

Door het bestuderen van technologische mogelijkheden, publieke preferenties en het modelleren van toekomstscenario’s zal het SIPATH -project (What is Sustainable Intensification? Operationalizing Sustainable Agricultural Intensification Pathways in Europe) een bijdrage leveren aan het debat over hoe landbouw in de toekomst in Europa eruit kan zien. Is dat een toekomst met voornamelijk biologische landbouwsystemen? Zijn hoog technologische systemen de oplossing? Of moeten we terug naar lokale en meer traditionele landbouwsystemen? En, blijven we enorme hoeveelheden veevoer importeren ten koste van ontbossing in de tropen?

Binnen het IVM zullen de alternatieve mogelijkheden in de context van technologische en maatschappelijke trends nader geëvalueerd worden. Daarnaast zullen er simulatiemodellen gemaakt worden om de consequenties van deze alternatieve ontwikkelingen voor de leefomgeving te berekenen en te visualiseren.

Sinergia-beurs
De Sinergia-beurs wordt toegekend door de Zwitserse National Science Foundation en bevordert de interdisciplinaire samenwerking van twee tot vier onderzoeksgroepen voor baanbrekend onderzoek.