Klaudia Kuiper benoemd tot hoogleraar Sedimentologie

Per 1 november is Klaudia Kuiper benoemd tot hoogleraar Sedimentologie. De leerstoel is ingebed in de afdeling Aardwetenschappen met een aanstellingsomvang van 1,0 fte.

15-11-2018 | 9:43

Klaudia Kuiper wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelaars van tijdschalen van geologische processen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan volledige intercalibratie van drie belangrijke methoden voor het meten van tijd in de aardgeschiedenis; U / Pb-datering, 40Ar / 39Ar-datering en astronomische datering.

CV
Klaudia Kuiper bekleedde tot 1 november de functie van universitair hoofddocent bij het cluster Geologie en geochemie aan de VU. De binding van Kuiper met de VU dateert van het begin van haar promotieonderzoek toen zij onderzoek deed naar het combineren van argon-geochronologie, een isotopische dateringstechniek en de astronomische tijdschaal, die gebaseerd is op klimaatsturing vastgelegd in sedimentaire gesteenten, om een meer nauwkeurige geologische tijdschaal te ontwikkelen. Tijdens een postdoc op de Universiteit Utrecht verfijnde en ontwikkelde Kuiper deze gecombineerde tijdschaal en ontving ze voor haar onderzoeksvoorstellen een Veni en Vidi-subsidie waarmee ze aan de VU onderzoek deed.

In haar Veni-onderzoekspprogramma aan de VU was Kuiper coördinator van het Marie Curie Initial Training Network GTSnext, waar zij leiding gaf aan een internationaal team dat haar aanpak voor het combineren van verschillende dateringstechnieken continueerde in sedimentaire archieven in het Middellandse-Zeebekken en in het Western Interior Basin in Noord-Amerika.

In haar Vidi-onderzoeksprogramma maakte Kuiper gebruik van haar kennis van tijdschaaldatering, waarbij ze de hypothese hanteerde van klimaatsturing voor de ontwikkeling van steenkoollagen tijdens de Paleoceen-periode in het Western Interior Basin.

Klaudia Kuiper is de eerste full-time vrouwelijke hoogleraar die wordt benoemd binnen de afdeling Aardwetenschappen.