Onderzoek naar een betere inzetbaarheid van autistische afgestudeerden

Succesvol universitair afgestudeerden met autisme vinden vaak moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Om de werkgelegenheidskloof te overbruggen, neemt het Athena Instituut van de Vrije Universiteit (VU) deel aan het project Betere inzetbaarheid van autistische afgestudeerden in Europa (IMAGE), dat hoopt effectieve oplossingen te vinden voor dit probleem.

05-12-2018 | 14:21

De bevindingen van het project worden tijdens een groot internationaal congres in 2021 gedeeld. De lange termijn impact zal een groter autistisch bewustzijn bij professionals zijn, meer inclusieve instellingen en procedures van hoger onderwijs, beter opgeleide autistische afgestudeerden en uiteindelijk meer autistische afgestudeerden in de arbeidsmarkt.

Verspilling van talent
Mensen met autisme vormen ongeveer 1% van de bevolking. Meer en meer leerlingen en studenten worden op school en de universiteit goed ondersteund, waardoor zij hun studie met succes kunnen afronden. Het prestatieniveau op de universiteit is onder deze groep vaak erg hoog. Uit werkgelegenheidsstatistieken voor afgestudeerden blijkt dat dit talent vaak wordt verspild, omdat succesvolle universitair afgestudeerden moeilijk werk vinden (op academisch niveau). De redenen zijn veelvoudig: loopbaanadvies van instellingen voor hoger onderwijs is niet effectief voor autistische studenten; academische docenten missen begrip over de beste manier om autistische studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van inzetbaarheid of het opdoen van werkervaring; wervingsprocedures creëren barrières; en werkgevers weten niet goed hoe ze autistische afgestudeerden kunnen ondersteunen. Dit ondanks de vele kwaliteiten die ze tot de gewenste werknemers maken: aandacht voor detail, eerlijkheid, loyaliteit, langer werken en punctualiteit.

Van inzetbaarheidstoolkit tot training
Werkgevers kunnen profiteren van de vaardigheden en capaciteiten van deze afgestudeerden. Het Athena Instituut van de VU is, onder leiding van dr Mitzi Waltz en dr Elena Syurina, een van de vijf Europese universiteiten die deelnemen aan het project Improving Employability of Autistic Graduates in Europe (IMAGE). Om de werkgelegenheidskloof te overbruggen, wordt bewijsmateriaal van studenten, afgestudeerden en loopbaanadviseurs verzameld; een op bewijsmateriaal gebaseerde inzetbaarheidstoolkit om studenten te ondersteunen bij loopbaanplanning gecreëerd; training en advies voor loopbaanadviseurs ontwikkeld; en contact onderhouden met werkgevers. Alle onderzoeksresultaten zullen worden gecreëerd door middel van participerend onderzoek. Ze worden tijdens het project getest en geëvalueerd en vervolgens vrij beschikbaar gesteld aan de universiteiten, externe HR-professionals en werkgevers.

Voor meer informatie over IMAGE: imageautism.com en https://science.vu.nl/en/research/athena-institute/projects/image/index.aspx