RETHINK moedigt transformatie van wetenschapscommunicatie aan

De kwaliteit van het gesprek over wetenschap – traditioneel de taak van journalisten en universiteiten – is door digitalisering en democratisering steeds lastiger te bewaken.

01-10-2018 | 14:38

Frank Kupper, onderzoeker wetenschapscommunicatie, doet met het RETHINK-project onderzoek naar de vraag hoe de wetenschapscommunicatie zich kan transformeren om betekenisvol gesprek over wetenschap in de samenleving mogelijk te maken. Het Europese onderzoeksproject begint 1 februari 2019 en duurt drie jaar.

Wetenschapscommunicatie transformeert
Wetenschapscommunicatie bevindt zich in een cruciaal stadium in zijn evolutie. De wetenschap is de afgelopen decennia steeds meer een open systeem geworden, waardoor het onderscheid tussen wat wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk is, is vervaagd. De digitalisering heeft er daarbovenop de gebruikelijke communicatie en informatiestromen diepgaand veranderd. Digitalisering en democratisering hebben nieuwe kansen geboden om zinvolle gesprekken te hebben over controversiële kwesties zoals klimaatverandering, vaccinatie of kunstmatige intelligentie, maar leiden ook tot behoorlijke uitdagingen. Zo is de kwaliteit van het gesprek lastiger te bewaken. Het RETHINK-project zal een ongekende kijk ontwikkelen op het opkomende wetenschappelijke communicatielandschap. Het project legt de barrières en ongelijkheden bloot die open en reflexieve verbindingen tussen wetenschap en samenleving in de weg staan.

Het wetenschapscommunicatielandschap in kaart gebracht
Het project legt de breedte van wetenschapscommunicatie vast, met de nadruk op het momenteel nog niet in kaart gebrachte digitale landschap zoals blogs, fora en sociale media. Het project zal nieuwe rollen, strategieën en trainingsprogramma's ontwikkelen voor wetenschapsjournalisten, bloggers en commentatoren van sociale media. Doel hiervan is om de publieke betekenisgeving over complexe maatschappelijke kwesties m.b.t. de wetenschap te ondersteunen en te vergemakkelijken. Door het initiëren van een gemeenschap van onderzoek en leren in zeven Europese landen, wijst RETHINK de weg vooruit om een transformatie van het wetenschapscommunicatiesysteem aan te moedigen, om de praktijk van open en verantwoorde wetenschap te bevorderen. RETHINK is een project in samenwerking met de Universiteit van Bristol, Zeppelin Universiteit Berlijn, SISSA Media Lab Triëst, Ecsite Brussel en de Danish Board of Technology Kopenhagen.