Eerste mondiale risicoanalyse natuurschade infrastructuur

Gericht investeren in beschermende maatregelen kan enorme kostenbesparingen opleveren.

26-06-2019 | 12:00

VU- en Oxford-onderzoeker Elco Koks is een van de hoofdauteurs van de eerste mondiale risicoanalyse van schade aan infrastructuur door natuurlijke factoren, zoals overstromingen. De paper, die 25 juni is gepubliceerd in Nature Communications, laat onder ander zien dat gericht investeren in beveiliging tegen natuurschade miljarden aan kostenbesparingen kan opleveren.

De studie presenteert de eerste schattingen van wereldwijde kwetsbaarheid van wegen en rails voor de meest frequent geregistreerde en kostbaarste natuurrampen: tropische cyclonen, aardbevingen, oppervlakte overstromingen, rivier overstromingen en kust overstromingen. Hiervoor is data over ongeveer 50 miljoen kilometer wegen en rails gebruikt in combinatie met state-of-the-art wereldwijde risicokaarten. Het onderzoek maakt duidelijk dat er veel voordeel te behalen is met het verhogen van bescherming van infrastructuur die ook daadwerkelijk blootstaat aan risico van natuurschade, ook in samenhang met klimaatverandering.

Het hele artikel is beschikbaar op Nature Communications: A global multi-hazard risk analysis of road and railway infrastructure assets