Marie Curie ITN over het waterbeheer van de toekomst

De Europese Unie heeft vier miljoen euro onderzoeksgeld toegekend aan het Marie Skłodowska-Curie Innovatieve Training Netwerk (ITN) NEWAVE ‘Next Water Governance’. NEWAVE wordt geleid door dr. Jampel Dell’Angelo en prof. dr. Dave Huitema.

12-06-2019 | 13:20

Dell’Angelo en Huitema, beiden verbonden aan het Instituut voor Milieuvraagstukken, brengen 29 partijen bij elkaar in het netwerk, dat meerdere universiteiten, onderzoekscentra, internationale organisaties, NGO’s en andere partijen uit de publieke en private sectoren omspant. De partijen zijn afkomstig uit 14 verschillende landen en spelen allen een prominente rol in het debat over het waterbeheer van de toekomst. Het project zal vier jaar duren: het start in het najaar van 2019 en wordt in 2023 afgesloten met een slotconferentie in Brussel.

Onderzoeksagenda en training
Twee doelen staan centraal in dit nieuwe netwerk. Het eerste doel is het ontwikkelen en uitvoeren van een zeer vooruitstrevende onderzoeksagenda die gericht is op het ontwikkelen van een nieuwe evidence-based visie op waterbeheer van de toekomst, en het aanreiken van handelingsperspectieven om deze visie te realiseren.
Het tweede doel is het trainen van 15 jonge wetenschappers, zodanig dat ze in de toekomst richtinggevende bijdragen kunnen doen aan de academische discussie over en de praktijk van het waterbeheer.

Kernleden NEWAVE
Naast de Vrije Universiteit bestaan de kernleden van het consortium uit de University of Oxford, Politecnico di Milano, University of Nairobi, School of Oriental and African Studies van de University of London, de Universiteit van Amsterdam, Open Universiteit Nederland, Leuphana Universität Luneburg, het Institut de Recherche pour le Developpement, Fundación, de Nueva Cultura del Agua en het adviesbureau ARCADIS.

fig-research-projects-geographical-3


Drie P’s

NEWAVE gaat uit van drie P’s als heuristisch kader. Aandacht zal worden besteed aan de belangrijkste problematiek die speelt rondom mens en water, aan de meest invloedrijke paradigma’s die circuleren in internationale en nationale beleidskringen, en aan de patronen die in de praktijk van het bestuur van water zichtbaar worden (welke paradigma’s beïnvloeden de praktijk en met welk effect).

Diverse waterkwesties
Dit betekent dat de 15 startende onderzoekers die later dit jaar aangesteld worden, onderzoek gaan doen naar diverse waterkwesties, op allerlei niveaus. Een mondiale vergelijkende analyse richt zich op de duurzaamheid van waterbeheersstrategieën in 25 landen. Op Europees niveau worden onder andere modelstudies gemaakt van de stedelijke vraag naar water. Weer andere studies richten zich op het beleid ten aanzien van watertekorten in Sub-Sahara Afrika, of besteden aandacht aan irrigatie voor de landbouw in Zuidoost-Azië, en aan waterconflicten met een grensoverschrijdend karakter, zoals in Myanmar.  
 
Breed pallet
Genoemde studies en locaties zijn gekozen om een zo breed mogelijk pallet aan waterproblemen, paradigma’s en patronen te kunnen bestuderen. NEWAVE bestrijkt daarmee zowel mondiale discussies waaraan politieke en kenniselites aan deelnemen, als de zeer concrete problemen waar lokale boeren tegenaan lopen.
De verwachte uitkomsten van het project behelzen onder andere nieuwe wetenschappelijke publicaties, maar ook beleidsaanbevelingen, een MOOC over het bestuur van water, videoblogs en een documentaire over de mogelijke benaderingen van het waterbeheer.
 
Blijf op de hoogte
Nadere informatie volgt binnenkort. Wilt u op de hoogte blijven van het project, volg NEWAVE dan op Twitter: @NEWAVE_NETWORK. 

Newwave