Miljoenen vanuit wetenschapsagenda beschikbaar voor VU-projecten

Twee projecten waar de VU en Amsterdam UMC (locatie VUmc) bij betrokken zijn, krijgen financiering vanuit de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Deze wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. In totaal is er 61 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 17 onderzoeksprojecten.

12-06-2019 | 9:00

New, rational therapy decisions for developmental brain disorders: Integrating quantitative patient assessment, cellular assays and nanotechnology (NewTDec)
Autisme komt steeds vaker voor maar er is geen goede behandeling. Dit komt omdat er verschillende vormen van autisme zijn met verschillende onderliggende (biologische) oorzaken. Een team van artsen en onderzoekers uit Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Twente gaat een nieuwe methode toepassen om kinderen met autisme op maat gesneden behandeling te geven, en de belofte van ‘personalised medicine’ in te lossen.

Dit onderzoek is toegespitst op het ontwikkelen van een nieuwe methode om de verschillende oorzaken van autisme te herkennen en daar de best passende medicijnen bij te vinden. Daarvoor wordt gekeken naar specifieke kenmerken van de hersenen van elk individueel kind.
Eerst zullen de kinderen met autisme gegroepeerd worden op basis van nieuwe EEG-analyses die de ‘prikkelbaarheid’ van hun brein meten. Uniek in dit onderzoek is dat er vervolgens op cellulair niveau naar prikkeloverdracht van dezelfde kinderen met autisme zal worden gekeken. Hiervoor wordt een nieuwe techniek gebruikt die het mogelijk maakt om uit een klein stukje huid hersencellen te kweken in het lab.

Uiteindelijk zal er een chip worden ontwikkeld waarmee de gevonden eigenschappen van hersencellen sneller en nauwkeuriger kunnen worden gemeten. Door de klinische diagnose te combineren met deze vernieuwende EEG-analyses en metingen in gekweekte hersencellen, ontstaat een nieuwe, gelaagde diagnose gebaseerd op de hersenprocessen in ieder individueel kind die het mogelijk maken om te bepalen wat het optimale medicijn is voordat het wordt voorgeschreven.

Deze aanpak zal leiden tot een beter op het individu afgestemde behandeling met hogere kans op succes en minder bijwerkingen, en kan in de toekomst ook worden toegepast bij andere hersenstoornissen, zoals ADHD en schizofrenie.
Het multidisciplinaire team bestaat uit Dr. Hilgo Bruining (UMC Utrecht), Prof. Dr. Matthijs Verhage, Dr. Niels Cornelisse, Dr. Marieke Meijer en Dr. Klaus Linkenkaer-Hansen Vrije Universiteit Amsterdam & Amsterdam UMC), Dr. Niels Tas, Dr. Séverine Le Gac en Prof. Dr. Han Gardeniers (University of Twente), en Prof. Dr. Gert Jan van der Wilt, Dr. Bas Stunnenberg en MSc Hans Groenewoud (Radboud University Medical Center). Toekenning: € 1.798.340
 
An Internet of Secure Things – INTERSECT
In INTERSECT (Internet of Secure Things) gaan VU-onderzoekers Herbert Bos, Cristiano Giuffrida en Kaveh Razavi met een consortium van Nederlandse onderzoeksinstituten samenwerken aan beveiligingsoplossingen voor het Internet of Things (IoT). Het IoT is de term die we gebruiken om te verwijzen naar miljarden, en in de nabije toekomst biljoenen, goedkope apparaten die aan het Internet komen te hangen en in alle aspecten van ons dagelijks leven zullen doordringen. Helaas creëren de schaal en de aard van het IoT een ‘perfect storm’: een infrastructuur van biljoenen IoT-apparaten die enerzijds ons leven en onze economie zullen overzien en anderzijds vanuit veiligheidsoogpunt volledig onbeheersbaar zullen zijn. Het feit dat IoT-systemen vaak bedacht en ontwikkeld worden in andere landen, ver buiten onze invloedsfeer, maakt het risico alleen maar groter. Om iets te beveiligen dat we niet kunnen beheren, moeten we onze huidige benadering van beveiliging helemaal herzien: verzamelingen van IoT-apparaten moeten autonoom verantwoordelijk worden voor hun eigen security-management en zich aanpassen aan een steeds veranderende omgeving.

INTERSECT zal de middelen onderzoeken om IoT systemen-van-systemen op een fundamenteel andere manier te ontwerpen, ontwikkelen en produceren om het algemene systeem robuust, veerkrachtig en betrouwbaar te maken, zelfs in de aanwezigheid van individuele IoT-apparaten die onveilig of zelfs aangetast zijn en het bieden van het juiste ecosysteem voor hun brede toepassing in de industrie. De VU onderzoekers zullen zich onder andere richten op het automatisch ontdekken en patchen van kwetsbaarheden in apparaten, zonder downtime.

Toekenning: € 8.227.427