Theoretisch chemicus Baerends ontvangt Eredoctoraat Universiteit van Girona

Evert Jan Baerends, emeritus hoogleraar van de theoretische chemie-groep van de Vrije Universiteit, heeft op 9 mei 2019 een eredoctoraat van de Universiteit van Girona ontvangen.

24-05-2019 | 12:28

Het eredoctoraat werd aan Baerends verleend als erkenning voor zijn rol als een van de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van de theoretische en computationele chemie. In de jaren zeventig van de vorige eeuw startte hij een reeks studies die het fundament hebben gelegd voor verscheidene cruciale ontwikkelingen van de dichtheids-functionaal-theorie (DFT) zoals men die tegenwoordig kent.

Brug geslagen
Baerends heeft niet alleen bijgedragen aan de fundamenten van het formalisme; hij heeft bovendien DFT gevormd tot een krachtig gereedschap voor het interpreteren van resultaten uit de experimentele scheikunde. Hierdoor wordt een brug geslagen tussen theoretisch en experimenteel chemici. Hij is de bedenker en hoofdauteur van het Amsterdam Density Functional (ADF) programma dat wereldwijd in academische en industriële laboratoria gebruikt wordt.

Academische vader
Tot slot heeft Baerends een enorme impact of de theoretische chemie en de scheikunde in het algemeen doordat hij de ‘academische vader’ is van een school van succesvolle wetenschappers. Deze impact strekt zich ook tot Girona uit.

De academische ceremonie vond plaats in de Aula Magna van de Natuurwetenschappelijke faculteit (Campus Montilivi) en werd voorgezeten door de rector, Quim Salvi.