Twee Vidi-beurzen voor bètawetenschappers

Onderzoekers Jasper van Vliet (Environmental Geography) en Jörg Endrullis (Computer Science) ontvangen beiden een Vidi-beurs van NWO, ter waarde van 800.000 euro per beurs.

24-05-2019 | 10:00

Sturing voor de duurzame ontwikkeling van bewoonde gebieden
Een steeds groter deel van het land wordt gebruikt als dorp of stad, maar we weten heel weinig over hoe en waar dit verandert. Het project van Jasper van Vliet gebruikt grootschalige satellietgegevens om deze processen in kaart te brengen, en daarmee computermodellen te ontwikkelen om te sturen naar duurzaam landgebruik.

Automaten voor Oneindige Stromen
Automaten zijn van cruciaal belang op diverse terreinen, zowel industrieel voor tekstverwerking, alsmede in de wiskunde voor getaltheorie. Automaten zijn de afgelopen decennia intensief bestudeerd, maar hun potentieel voor het transformeren van oneindige datastromen is nog grotendeels terra incognita. In het project van Jörg Endrullis probeert men dat gebied te ontginnen.
 
Over Vidi
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheid gedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 443 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 85 gehonoreerd.