3D geprint sperma in de collegezaal

3D geprint sperma faciliteert de koppeling tussen onderzoek en onderwijs in de collegezaal.

14-02-2019 | 15:51

Slakken zijn beroemd voor het schieten van liefdespijlen, die vaak worden vergeleken met de pijlen van Cupido. Desalniettemin is dit paringsritueel vrij gewelddadig aangezien deze scherpe, harde structuur dwars door de huid van de partner wordt gestoken. Om te illustreren hoe zulke vreemde paringstactieken kunnen evolueren, heeft Biologie-docent Joris Koene recent een interactieve collegecomponent ontwikkeld waarin een groep deelnemers wordt ingedeeld in Eierleggers en Spermadonoren die vervolgens bevruchtingsbeslissingen moeten gaan nemen. Volgens de studenten en docenten die tot nu toe hebben deelgenomen is het een leuk spel.

Een aardige wetenswaardigheid is dat het spel gebruik maakt van 3D-geprinte spermacellen, die samen met de 3D-printers van onze bibliotheek zijn ontworpen. De uitkomsten van het spel, die ter plekke kunnen worden omgezet in data die direct geanalyseerd kunnen worden, illustreren de basisprincipes van seksuele selectie heel mooi. Zoals Joris Koene zelf toelicht: “Door de besluitvorming zelf te ervaren, onthouden de deelnemers het evolutionaire principe dat aan de basis van veel voortplantingsbeslissingen ligt veel beter”. Kortom, dit is een mooi voorbeeld van hoe fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en modern onderwijs elkaar in de collegezaal kunnen faciliteren.