Jan Wijbrans benoemd tot hoogleraar Argon Chronometry

Jan Wijbrans, Geochronoloog, is benoemd tot hoogleraar Argon Chronometry bij de Faculteit der Bètawetenschappen, afdeling Aardwetenschappen. Het betreft een voltijdsbenoeming per 1 januari 2019.

11-03-2019 | 16:09

Naast lesgeven, is Wijbrans ook betrokken bij het VU BSc Honours-onderwijsprogramma. Afgelopen najaar organiseerde hij hiervoor een cursus met als focus de Energietransitie. Sinds 2011 heeft hij ook een buitengewoon hoogleraarschap aan het Instituut voor Biologie, Universiteit van Leiden.

Onderzoek
Wijbrans onderzoeksinteresses liggen vooral op het gebied van orogene processen en vulkanisme. Met name vernieuwend in zijn portfolio is het ontwikkelen van een dateringsmethode voor het dateren van vloeistofinsluitsels. Momenteel werkt hij samen met collega’s aan de processen rond diepe subductie van gesteenten langs de continentale randen van Europa in de Egeïsche Zee in Griekenland. Hier testen ze deze uitdagende nieuwe dateringsmethode tegen andere meer conventionele isotopentechnieken voor het dateren van metamorfe mineralen.

Achtergrond
In de jaren 70 studeerde Wijbrans geologie en geochemie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna vertrok hij naar Australië voor een PhD onderzoek Geochemie aan de Australian National University. Na een aantal jaar kwam hij terug naar Nederland om een nieuw argon laser probe dateringsfaciliteit te bouwen in het NWO-Laboratorium voor Isotopen Geochronologie. Toentertijd een nieuwe ontwikkeling om tijdschaalinformatie te verkrijgen uit jongere en kleinere hoeveelheden materiaal.

In 1990 werd het NWO-Laboratorium onderdeel van de Faculteit der Aardwetenschappen van de VU, een van de drie faculteiten die vervolgens fuseerden tot de huidige Bèta Faculteit. Tussen 2013 - 2016 werd het laboratorium gerenoveerd en uitgerust met twee hypermoderne nieuwe massaspectrometers. Nu is de argon-geochronologie-inspanning van de VU verdeeld in twee gebieden: Tefrachronologie en Kalibratiestudies van de geologische tijdschaal (geleid door Klaudia Kuiper) en het orogene basement onderzoek en vulkanisme onderzoek (geleid door Jan Wijbrans).