Matthias Bickelhaupt ontvangt grant van ARC CBBC

VU-hoogleraar theoretische chemie Matthias Bickelhaupt heeft een beurs ontvangen van 400.000 euro voor een gezamenlijk onderzoeksproject met chemiebedrijf Nouryon. Bickelhaupt ontvangt de beurs om een quantumchemisch computermodel te ontwikkelen waarmee gericht nieuwe chemische bouwstenen met specifieke eigenschappen ontworpen kunnen worden.

13-03-2019 | 13:37

Bickelhaupt en Nouryon werken samen in het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC*). Het doel van de samenwerking tussen Bickelhaupt en Nouryon (voormalige polymeerchemie-tak van AkzoNobel) is om met behulp van fundamentele theorieën en methodennieuwe duurzame modellen en materialen voor de industrie te ontwikkelen. Van de beurs wordt ook een PhD aangesteld, namelijk VU-promovendus Eva Blokker.

Meer gedetailleerde informatie over de inhoud van het onderzoek wordt in een later stadium bekend gemaakt in verband met het vertrouwelijke karakter van dit onderzoek. Dit zal gebeuren in de vorm van patenten, presentaties en wetenschappelijk publicaties.

*ARC CBBC is een Nederlands onderzoekscentrum waar chemische bedrijven (AkzoNobel, BASF en Shell) en academische onderzoekers chemische bouwstenen onderzoeken voor nieuwe duurzame energie en materialen. Met 37 academische leden, waaronder Matthias Bickelhaupt, worden maatschappelijke problemen voor chemie en energie aangepakt.