NRF-Nuffic promotiebeurs voor scheikundige Bryan P. Moloto

Theoretisch chemicus Bryan P Moloto is bekroond met een NRF-Nuffic split-site promotiebeurs voor een gezamenlijk onderzoeksproject tussen de groepen van VU-hoogleraar Matthias Bickelhaupt en hoogleraar Catharine Esterhuysen van de Universiteit van Stellenbosch.

28-01-2019 | 13:08

De NRF is de nationale wetenschapsfinancier van Zuid-Afrika. Samen met Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, heeft de NRF zes promotiebeurzen uitgereikt, waarvan er dus één is voor theoretisch chemicus Moloto. Moloto is afkomstig uit een dorp in de Limpopo-provincie in Zuid-Afrika en heeft een MSc in Chemistry van de Zuid-Afrikaanse North West University.

Deze beurs stelt jonge wetenschappers in staat om te promoveren en is onderdeel van een speciaal programma tussen Nederland en Zuid-Afrika, om Zuid-Afrikaanse wetenschappers de kans te bieden om internationale werk- en onderzoekservaring op te doen. Het team van SAVUSA (South Africa - VU - Strategic Alliances) bemiddelt tussen NESO Zuid-Afrika, de NRF en VU-promotoren om optimale mogelijkheden voor promotiebeurzen voor Zuid-Afrikaanse promovendi te benutten.

Efficiëntere katalysatoren voor zonne-energie
Moloto zal de komende vier jaar vier keer, drie maanden lang, op de VU aan zijn promotieonderzoek werken. Moloto’s promotieonderzoek heeft tot doel efficiëntere katalysatoren te ontwerpen voor het gebruik van zonne-energie voor de productie van waterstof voor brandstofcellen. Dit proces berust op het gebruik van katalysatoren om optimale efficiëntie te verkrijgen voor het splitsen van HX (waarbij X Cl of Br is) om waterstof te geven. Moloto bestudeert de rol die het variëren van de chemische formulering van katalytisch relevante goudverbindingen speelt bij het verbeteren van de efficiëntie van de reductieve eliminatie van de X2 uit de katalysator.

Moloto zal hierbij worden bijgestaan ​​door VU-hoogleraar Bickelhaupt, wiens onderzoek zich richt op het ontwikkelen van chemische theorieën en methoden voor het rationeel ontwerpen van moleculen, nanostructuren en materialen, evenals chemische processen in de richting van deze verbindingen, gebaseerd op kwantummechanica en computersimulaties. Zijn andere promotor, de Zuid-Afrikaanse hoogleraar Esterhuysen, focust op de analyse van zwakke niet-covalente interacties tussen moleculen en ionen in de kristallijne vaste toestand, om hun oorsprong te begrijpen en om ze uiteindelijk te gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe materialen met interessante eigenschappen.