Philip Ward benoemd tot hoogleraar Global Water Risk Dynamics

Philip Ward, onderzoeker aan het Instituut voor Milieuvraagstukken-VU (IVM-VU), is benoemd tot hoogleraar Global Water Risk Dynamics aan de Faculteit der Bètawetenschappen.

21-01-2019 | 16:32

In zijn nieuwe functie wil Ward wetenschappelijke benaderingen en hulpmiddelen ontwikkelen. Ook gaat hij een nieuwe generatie onderzoekers en professionals trainen voor het gezamenlijk ontwerpen van duurzame oplossingen voor water gerelateerde problemen. Dit wil hij bereiken door oplossingsgericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking met een groot aantal belanghebbenden. Het onderzoek en de training van Ward gaan bijdragen aan het bereiken en bewaken van de water gerelateerde doelen van grote internationale overeenkomsten, zoals de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het Sendai-raamwerk voor rampenrisicovermindering. 

Ward is lid van de Deskundigengroep van het Global Risk Assessment Framework van UNISDR. Hij heeft een uitgebreid portfolio van projecten met belanghebbenden, waaronder de Wereldbank, VN-agentschappen, herverzekeringsmaatschappijen, nationale overheidsinstanties, NGO's, het World Resources Institute evenals fundamentele wetenschappelijke projecten. Als onderdeel van het professorship gaat Ward verdere banden ontwikkelen met nationale en internationale instituten die zich bezighouden met alle aspecten van water gerelateerde risicobeoordeling.