Vici-beurs voor AMOLF-hoogleraar Gijsje Koenderink

AMOLF-groepsleider Gijsje Koenderink, tevens bijzonder hoogleraar Biological Soft Matter Physics aan de Bèta-faculteit van de VU, ontvangt een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro van nationale wetenschapsfinancier NWO.

26-02-2019 | 13:28

Hoe levende cellen omgaan met stress
Gijsje Koenderink is bij AMOLF hoofd van de afdeling Living Matter en groepsleider van de groep Biological Soft Matter. Koenderink gaat onderzoek doen naar hoe levende cellen omgaan met mechanische stress. Levende cellen kunnen vervormingen weerstaan maar zijn tegelijk in staat zichzelf actief te vervormen. De onderzoekers zullen biomimetische eiwitnetwerken ontwikkelen die dit unieke materiaalgedrag nabootsen met als doel om de rol van mechanica in biologische processen te begrijpen en daarnaast inspiratie op te doen voor slimme materialen.

Koenderink is ontzettend blij dat ze met de Vici-beurs haar onderzoeksplan kan uitvoeren. Ze vertelt hierover: “We weten dat levende cellen grote mechanische vervormingen in het lichaam kunnen weerstaan, maar ook dat ze in staat zijn zichzelf te vervormen tijdens processen als celdeling. Wij zijn van plan biomimetische eiwitnetwerken te ontwikkelen die dit unieke materiaalgedrag nabootsen, met als doel om de rol van mechanica in biologische processen te begrijpen. Daarnaast hopen we inspiratie op te doen voor het maken van slimme materialen.”

32 wetenschappers ontvangen NWO-Vici
32 vooraanstaande wetenschappers ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

De wetenschappers doen op verschillende gebieden onderzoek. Binnen de Vici zijn wetenschappers namelijk vrij om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. De Vici laureaten gaan onder meer onderzoeken hoe levende cellen omgaan met stress, of een computer ziekte kan voorspellen en wat de gevolgen zijn van de opkomst van co-ouderschap en nieuwe relatievormen voor kinderen en ouders. Een ander onderzoek bekijkt of stamcellen van sekse kunnen veranderen en welke genen daartoe aangezet kunnen worden. Ook gaan onderzoekers een nieuwe microscopiemethode ontwikkelen om moleculaire structuren van een miljoenste millimeter te bekijken. Dit is slechts een greep uit de onderzoeksonderwerpen.

Statistieken
Van de 239 aanvragen zijn er 88 (37%) door vrouwen en 151 (63%) door mannen ingediend. In totaal kregen 11 vrouwelijke kandidaten en 21 mannelijke kandidaten een beurs toegekend. De honoreringspercentages zijn hiermee respectievelijk 13 en 14 procent.

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).