Wouter Schellart benoemd tot hoogleraar Geodynamics and Tectonics

Per 1 januari 2019 is Wouter Schellart benoemd tot hoogleraar Geodynamics and Tectonics bij de Faculteit der Bètawetenschappen.

17-01-2019 | 11:56

Wouter Schellart is een geodynamicus die de vervorming en stromingen in de aarde bestudeert en modelleert op een schaal van enkele tientallen kilometers (de aardkorst) tot duizenden kilometers diep (de hele mantelschaal). Ook zet hij zich in om de drijvende krachten en weerstandskrachten die verband houden met dergelijke vervorming en stroming te meten en analyseren. Hij gebruikt laboratoriummodellen en numerieke modelleringstechnieken en ook reconstructies van de tektonische platen om de vervorming, snelheden, krachten en spanningen te meten die tezamen gaan met grootschalige geodynamische processen. Zijn onderzoek richt zich op specifieke geologische voorbeelden van subductie zones en gebergtes in de natuur en op de fundamentele onderliggende processen van subductie en gebergtevorming.

Achtergrond
In de jaren 90 studeerde Schellart Natuurkunde op de UvA en Geologie en Tektoniek op de VU. In 1999 vertrok hij naar Melbourne, Australië, voor een PhD onderzoek op Monash University, gericht op het geodynamisch modelleren van subductie en het vormen van speciale oceaanbekkens; genaamd ‘backarc basins’. Na afronding van zijn PhD bleef hij in Australië om zijn geodynamisch onderzoek van subductie zones verder te verdiepen met diverse research fellowships. In 2016 keerde hij terug naar Nederland om een nieuwe onderzoeks- en onderwijsstroming in de Geodynamica en Tektoniek op te zetten aan de VU en om een nieuw geodynamisch laboratorium, het Kuenen-Escher Geodynamics Laboratory (kortweg KEG Lab), te ontwikkelen. Het KEG Lab is gebouwd voor het doen van geschaalde experimenten van diverse processen waaronder subductie, mantel convectie en continentale deformatie.

Doorgronden Himalaya
In 2017 ontving Schellart een Vici-beurs van NWO voor het onderzoeksvoorstel ‘Bewonderenswaardige Bergen Bouwen’. Het voorstel is gericht op het ontwikkelen van geodynamische modellen om het aandrijfmechanisme en de evolutie van de allergrootste gebergten ter wereld, de Andes en de Himalaya, te doorgronden. Hij is druk in de weer met zijn groep van postdocs, AiO's en studenten om hierin baanbrekende ontdekkingen te doen.

Schellart is verder actief met het geven van onderwijs aan BSc en MSc studenten op het gebied van de geodynamica, tektoniek, geologie en geofysica.