Drie Veni-beurzen voor bèta-onderzoek

Bètawetenschappers Elco Koks, Nanon Labrie en Marieke Meijer ontvangen ieder een Veni-beurs. NWO heeft in totaal 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

16-07-2019 | 11:11

elco-koksElco Koks – IVM-VU
Het verbeteren van de veerkracht van mondiale handel voor klimaatextremen
In dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe extreem weer als gevolg van klimaatverandering - zoals overstromingen en tropische stormen - de mondiale handel kunnen beïnvloeden. Met deze inzichten kunnen vervolgens maatregelen worden ontwikkeld, om de kwetsbaarheid van de mondiale handel te verlagen. Voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van betere drainage in wegen, of het aanleggen van grotere voorraden voor het geval een handelsstroom wegvalt.
Hiervoor ontwikkelt Elco Koks onder meer een nieuw mondiaal schademodel, waarin ruimtelijke transportdata samengevoegd wordt met data van handelstabellen. Dit kan als leidraad dienen bij het ontwikkelen van succesvolle aanpassingsmaatregelen om de economische  kwetsbaarheid te verminderen.

marieke-meijerMarieke Meijer – afd. Functionele genoomanalyse
Ontwikkelingsstoornissen begrijpen op celniveau
Bepaalde foutjes in ons DNA veroorzaken zeldzame ontwikkelingsstoornissen met een breed klinisch beeld. De meest karakteristieke symptomen zijn een vertraagde mentale ontwikkeling en epilepsie. Het ziekteproces is niet goed begrepen, wat medicijnontwikkeling belemmert. Wel weten we dat deze foutjes zich bevinden in genen die essentieel zijn voor signaaloverdracht tussen hersencellen. Neurobioloog Marieke Meijer gaat de effecten van deze DNA-foutjes bestuderen met een nieuwe methode om signaaloverdracht in individuele geïnduceerde humane neuronen te meten. Dit onderzoek leert ons waarom deze hersencellen hun functie minder goed uitvoeren. 

nanon-labrie 1Nanon Labrie -  Athena Instituut
Kleine kinderen, grote zorgen: Klinisch argumenteren op de afdeling neonatologie
Op de afdeling neonatologie is het belangrijk dat artsen ouders betrekken in de zorg rondom hun - vaak veel te vroeg geboren - kind. Communicatie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het belang en de effecten van communicatie zijn echter nog onvoldoende onderzocht. Dit geldt in het bijzonder als het gaat om communicatie over acute behandelbeslissingen. Dit zijn beslissingen die vaak door de arts worden genomen.
In dit project wordt in een experimentele studie gekeken of het gedegen onderbouwen van dergelijke behandelbeslissingen, ouders helpt zich meer betrokken te voelen in het zorgproces. In het tweede deel van het project wordt samen met artsen en ouders een medische argumentatietraining ontwikkeld, om de communicatie tussen artsen en ouders van vroeggeboren kinderen verder te optimaliseren.