“Oproep aan alle wetenschappers: maak je zorgen kenbaar”

Vrijdag 27 september vindt er een grote klimaatstaking plaats. Scientists4Future NL heeft een verklaring opgesteld om namens de wetenschap de zorgen van de klimaatstakers te steunen. Deze verklaring is inmiddels (in iets meer dan een week) door meer dan 1200 wetenschappers ondertekend, en is daarmee de grootste publieke verklaring van Nederlandse wetenschappers in reactie op de klimaatverandering tot nu toe.

26-09-2019 | 10:36

Dave van Wees en Tanya Lippmann, beide promovendi bij het cluster Aarde en Klimaat aan de VU, zijn betrokken bij de oprichting en organisatie van Scientists4Future NL. Van Wees vertelt: “Het klimaat, de ecologie en de overgang naar een duurzaam systeem vormen voor de mensheid ongekende uitdagingen. De benodigde overgangen vereisen vergaande en onmiddellijke actie op vele niveaus: politiek, economisch, sociaal, cultureel, wetenschappelijk en persoonlijk.

Rol in maatschappij
Van Wees: “Scientists4Future NL is in de zomer van 2019 opgericht met het doel om steun te betuigen aan stakende klimaatgroepen zoals FridaysForFuture. Daarnaast is het een platform om wetenschappers die bezorgd zijn over klimaatverandering bij elkaar te brengen en samen over oplossingen na te denken. Veel wetenschappers maken hun zorgen namelijk niet kenbaar vanwege potentiële negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld persoonlijke aanvallen in de media, of angst voor een verlies van objectiviteit. Wij proberen manieren te vinden om toch actief te kunnen zijn en roepen op tot een dialoog tussen wetenschappers over onze rol in de maatschappij. We streven naar een gedecentraliseerde organisatiestructuur en wetenschappers uit elke discipline kunnen meedoen. ”

Verklaring
De actieve kern van de groep bestaat uit ongeveer tien mensen, van promovendi tot universitair docenten, die de beste manieren zoeken om de boodschap te verspreiden. De publieke verklaring ter ondersteuning van de klimaatstakers is het eerste concrete resultaat van deze inspanning. Van Wees: “Deze verklaring is het resultaat van consensus onder ongeveer 50 wetenschappers. Sinds de lancering van de verklaring, op maandag 16 september, is het nu al door meer dan 1200 wetenschappers uit heel Nederland ondertekend. Scientists4Future NL nodigt iedere wetenschapper uit om deze verklaring te ondertekenen.”

Klimaatstaking
Tot slot zegt Van Wees: “We nodigen wetenschappers die bereid zijn te staken uit om zich bij ons “wetenschapsblok” aan te sluiten tijdens de wereldwijde klimaatstaking in Den Haag op vrijdag 27 september. Bij Scientists4Future NL kunnen wetenschappers zelf kiezen om op persoonlijke titel naar de staking te gaan. Wij ondersteunen deelnemers aan burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zolang deze niet-gewelddadig van aard zijn en overeenstemmen met onze gemeenschappelijke verklaring uit september 2019. Dit betekent dus niet dat Scientist4Future NL als initiatief alle eisen van een bepaalde actie ondersteunt, maar enkel dat de deelnemers actief zijn in Scientist4Future NL en de actie persoonlijk steunen.”

Meer informatie: