Onderzoeksproject gestart om acute ouderenzorg te verbeteren

Verschillende Amsterdamse kennis- en zorgorganisaties, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC, hebben hun krachten gebundeld in een nieuw onderzoeksproject genaamd ‘Dolce Vita’. In het project werken de kennisinstellingen samen om de kwaliteit van acute ouderenzorg voor 75-plussers te verbeteren.

13-09-2019 | 15:23

Ouderen ondervinden te vaak moeilijkheden bij het ontvangen van snelle, adequate en passende zorg wanneer dat nodig is. Tijdelijke zorg is niet altijd snel beschikbaar. De afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis is structureel overbelast en na een ziekenhuisopname is plaatsing vaak moeilijk. Het gevolg is dat de steeds grotere groep ouderen met acute gezondheidsproblemen niet goed kan worden geholpen. Door de onoverzichtelijkheid van de totale keten is het vaak lastig om te bepalen hoe dit beter kan.

Wat-als-vragen
In het project wordt een model ontwikkeld dat helpt bij ‘wat-als-vragen’ te beantwoorden over de gevolgen van lange-termijn-beleidsbeslissingen (investeringen, beleidswijzigingen en innovaties) in het gezondheidszorgsysteem. Het model is in te zetten voor het ondersteunen van complexe besluitvormingsprocessen in het zorgsysteem.

Onderbouwde keuzes maken
Hoogleraar Acute ouderenzorg Bianca Buurman (Amsterdam UMC): “We voorzien in de komende jaren een 60 procent groei van het aantal 75-plussers, een groep die veel acute zorgvragen heeft. Tegelijk moeten we de zorg met minder verpleegkundigen leveren. Daarom is het essentieel om met goede onderbouwing keuzes te kunnen maken over welke interventies helpen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden en uitkomsten voor ouderen te verbeteren.”

Kennis en data
Projectleider Rob van der Mei (CWI): “De samenwerking die we nu hebben is een schitterende kans om een groot maatschappelijk probleem samen aan te pakken, door deze bundeling van wetenschappelijke en praktijkkennis uit de acute ouderenzorgsector. Met het samenbrengen van kennis en data kunnen we voorspellen wat het betekent als we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat in heel Amsterdam ingezet wordt op meer bedden voor tijdelijke zorg. Leidt dit dan daadwerkelijk tot minder crisissituaties, minder ziekenhuisopnames en vaker terugkeer naar huis? Zo kunnen we ‘wat-als-vragen’ beantwoorden, die cruciaal zijn voor complexe besluitvormingsprocessen.”

Samenwerking en financiering
In het project zijn het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC), Amsterdam health & technology institute (ahti) en zorg- en welzijnskoepel SIGRA betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van onderzoekers uit de geriatrie, datawetenschappen en stochastische modellering. Onder de vlag van SIGRA is een gebruikersgroep betrokken van in totaal veertien Amsterdamse verpleeg- en verzorgingstehuizen, huisartsen en ziekenhuizen. Centrum Wiskunde & Informatica is penvoerder van het project. Voor het onderzoeksproject is 1,9 miljoen euro beschikbaar, beschikbaar gesteld vanuit het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en een groot aantal Amsterdamse zorgorganisaties.