Genetische veranderingen van invloed op evolutionaire expansie menselijk brein

Ook relatie tussen genetische veranderingen en hersenziekten gevonden

24-10-2019 | 16:11

Hoe komt het dat mensen zo’n groot brein hebben? Neurowetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam laten zien dat genetische veranderingen in de recente menselijke evolutie – en de rol van deze genen in de hersenen – een belangrijke bepalende factor zijn geweest. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in Nature Communications.

De onderzoekers geven inzicht in de genetische invloed op de evolutionaire expansie van het menselijk brein. Ook laten zij zien dat zowel de genen als hersengebieden die betrokken zijn bij evolutie ook een belangrijke rol spelen bij hersenziektes. Dit is een belangrijke nieuwe stap in het begrijpen van waar die ziektes vandaan komen.

Genetische invloed
Neurowetenschapper Martijn van den Heuvel en zijn collega’s vergeleken ons brein met dat van ons meest naaste evolutionaire familielid – de chimpansee - en ontdekten dat mensen met name grotere hersengebieden in de frontale, pariëtale en temporale hersenschors hebben. Deze gebieden spelen een belangrijke rol in menselijke cognitie. Yongbin Wei en collega’s berekenden vervolgens dat een klein aantal evolutionair belangrijke genen – met veranderingen in de recente menselijke evolutie – juist in deze gebieden sterk tot expressie komen. Deze genen hebben daarom mogelijk een belangrijke rol gespeeld in de evolutionaire groei van het menselijk brein zoals deze nu is.

Relatie genen en hersenziekten
Met deze gegevens onderzochten de onderzoekers vervolgens de relatie tussen deze evolutionair veranderde genen en cognitieve capaciteiten en hersenziekten bij de moderne menselijke populatie. Zij tonen aan dat deze genen verband houden met intelligentie en sociale vaardigheden en bovendien samenhangen met het risico voor bij de mens voorkomende hersenziekten zoals schizofrenie en autisme.