Uitzonderlijk hoog groeipercentage vrouwelijke hoogleraren

Van de hoogleraren in Nederland is 23 procent vrouw, zo blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Bij de Bètafaculteit ligt dat op 21 procent, een heel mooi percentage voor de faculteit.

19-12-2019 | 13:17

Groei vrouwelijke hoogleraren
Bijna één op de vier hoogleraren is vrouw in Nederland. Het gaat nog tot 2042 duren voordat er net zoveel vrouwen als mannen hoogleraar zijn, zo liet het LNVH berekenen. De groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren nam ten opzichte van de Monitor 2018 toe met 2,2 procentpunt. Een groot gedeelte van deze groei komt waarschijnlijk door de Westerdijk Talent Impuls, waarbij er 100 extra vrouwelijke hoogleraren werden benoemd tussen februari 2017 en februari 2018.

Carrièreladder
Het aandeel vrouwen per stap op de carrièreladder neemt wel nog steeds drastisch af. Van de studenten die afstuderen aan de Nederlandse universiteiten is meer dan de helft vrouw (54%). Bij de promovendi is 43% vrouw en bij universitair docenten 42%; van de universitair hoofddocenten is 28% vrouw en van de hoogleraren 23%. Voor het eerst daalt het percentage vrouwelijke universitaire hoofddocenten, een effect van het benoemen van 100 extra vrouwelijke hoogleraren. Vrouwelijke hoogleraren zitten in vergelijking met hun mannelijke collega’s nog altijd vaker in de lagere salarisschalen.

Er is dus nog een grote slag te slaan. Universiteiten zetten zich op allerlei manieren in voor verbetering van de in-, en doorstroom en het voorkomen van de uitstroom van vrouwen in de wetenschap.

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
De LNVH is een netwerk van meer dan 1.300 vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten. Samen vertegenwoordigen ze elke discipline en alle Nederlandse universiteiten. De LNVH beoogt de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de academische wereld te bevorderen. Lees het complete Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2019.