Anticiperen op klimaatverandering in de Hoorn van Afrika

Europese subsidie van €6,7 miljoen voor groot internationaal project

26-05-2020 | 11:00

Een internationaal team van onderzoekers en organisaties heeft meer dan 6,7 miljoen euro van EU Horizon 2020 gekregen om de voedsel- en wateronzekerheid in de Hoorn van Afrika (HAD) aan te pakken. Het project heeft als doel de Oost-Afrikaanse gemeenschappen op het platteland te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering met behulp van de modernste voorspellingen van waterschaarste en voedselonzekerheid.

Onder leiding van wetenschappers van Cardiff University met dertien andere partners in zeven landen – waaronder het team van hoogleraar Water and Climate Risk Jeroen Aerts, zal het EU-project, DOWN2EARTH, state-of-the-art seizoensvoorspellingen en lange termijn projecties van klimaatverandering gebruiken en dit vertalen in duidelijke en beknopte informatie die kan worden gebruikt door boeren en veehouders, gemeenschappen, Ngo’s en regeringen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering en extreme droogte op het levensonderhoud op het platteland te verzachten.

Nauwkeurig klimaatvariaties voorspellen
Met DOWN2EARTH willen de wetenschappers de nauwkeurigheid van het voorspellen van klimaatvariaties in regenseizoenen verbeteren en de impact ervan op de totale hoeveelheid water beoordelen, die is opgeslagen in bodems voor landbouw en dieper onder de grond voor drinkwatervoorraden. Deze verbeterde prognoses zullen helpen om de effecten op de landbouw, voedsel- en waterproductie beter te voorspellen en de veerkracht in deze uiterst kwetsbare regio te vergroten, waardoor de bevolking betere beslissingen kan nemen.

"Aanpassing aan klimaatverandering vereist inzicht in zowel het watersysteem en hoe dat reageert op klimaatverandering, maar ook op mensen hierop reageren. Betere en meer tijdige informatie over droogte gebruiken boeren om maatregelen te nemen zoals irrigatie of het planten van andere gewassen”, zegt VU-projectleider Anne van Loon van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM).

Tijdig beslissen nemen
“Deze informatie wordt aangeleverd aan mensen die beslissingen nemen met behulp van nieuwe apps en speciale radio-uitzendingen. Zo kunnen boeren tijdig beslissen nemen wanneer ze gewassen moeten planten of hun kuddes moeten verplaatsen". Behalve aan boeren wil DOWN2EARTH steun geven aan overheden en Ngo’s om op meerdere niveaus de kennis van het klimaat uit te breiden en om beter gebruik te maken van informatie die is verzameld uit systemen voor klimaatmonitoring en -voorspelling.

Het project zal ook de sociaaleconomische dimensies en de menselijke dynamiek van klimaatverandering beoordelen, inclusief de reactie van mensen op extreem weer. Uiteindelijk wil DOWN2EARTH de regionale klimaatdiensten versterken door capaciteitsopbouw, burgerwetenschap, informatieverspreiding, uitbreiding van datanetwerken en beleidsimplementatie. 

Beeld credits: BBC Media Action.