Toekomstig overstromingsrisico groter dan gedacht

Lancering Aqueduct Floods webtool: Maatregelen nu nodig en economisch haalbaar

23-04-2020 | 10:05

Het toekomstige overstromingsrisico wereldwijd kan in 2080 ongeveer 150 keer zo groot zijn wanneer er geen maatregelen worden genomen om het risico te beperken. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM).  Om de risico’s te kunnen berekenen en visualiseren is de Aqueduct Floods webtool gelanceerd.

De resultaten van de onderzoekers onder leiding van VU-klimaatdeskundigen Timothy Tiggeloven en Philip Ward zijn gepubliceerd in het vakblad Natural Hazards of Earth Systems Sciences. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer er geen extra aanpassingen in de toekomst komen het totale mondiale overstromingsrisico kan oplopen tot een factor van 150 naar 3 biljoen USD per jaar. Hierbij worden landen als China, India, Bangladesh en Nederland het zwaarst getroffen.

Mogelijke maatregelen zijn het aanleggen van structurele kustbeschermingsmaatregelen zoals dijken. Deze maatregelen zijn nodig om toekomstige overstromingsrisico’s te beperken of toekomstige risico’s zelfs op een lager niveau te brengen dan het huidige niveau. Het belang van dit soort maatregelen wordt erkend in verschillende mondiale overeenkomsten zoals het Parijs Akkoord of het Sendai Framework.

Aqueduct Floods
Door een afweging te maken tussen de kosten en baten van deze maatregelen blijkt dat het voor 89% van de gebieden die te maken hebben met overstromingen, het economisch loont om te investeren in aanpassingsmaatregelen. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in de nieuwe Aqueduct Floods webtool die deze week gelanceerd is. Hier kunnen (toekomstige) overstromingsrisico’s worden berekend vanuit de kust en rivieren voor verschillende geografische gebieden, zoals landen en sub-nationale regio’s. Ook kunnen kosten-batenanalyse van maatregelen worden opgesteld.

Overstromingsrisico
Uit toekomstige scenario’s blijkt dat overstromingsrisico’s vanuit de kust zullen stijgen door onder andere klimaatverandering en zeespiegelstijging, waardoor de intensiteit en frequentie van overstromingen kunnen toenemen. Daarnaast zal het risico toenemen door landverzakking, bijvoorbeeld door het onttrekken van grondwater, en een groeiende wereldbevolking. Uit onderzoek blijkt dat op mondiaal niveau zeespiegelstijging het meest urgent is voor maatregelen, maar dat op regionaal niveau het belang van landverzakking of sociaaleconomische net zo of zelfs belangrijker kan zijn.

Maatschappelijk belang
De resultaten van dit onderzoek kunnen beschouwd worden als een eerste analyse naar (toekomstige) overstromingsrisico’s en de urgentie voor het nemen van maatregelen per gebied. Daarnaast kunnen deze resultaten worden gebruikt om te kijken of het economisch loont voor deze gebieden om te investeren in maatregelen zoals het aanleggen van dijken.
Het IVM-onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Deltares, Universiteit Utrecht, PBL en World Resources Institute (WRI).