Chemicaliën in huisstof kunnen transport van schildklierhormoon verstoren

Nieuw onderzoek onder leiding van VU-toxicoloog Timo Hamers (afdeling Environment & Health) toont aan dat bepaalde chemicaliën in huisstof het transport van schildklierhormoon kunnen verstoren. Voor zwangere vrouwen kan dit nadelig zijn voor de hersenontwikkeling van het ongeboren kind.

05-02-2020 | 14:32

Het onderzoek is deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Health Perspectives. Huisstof bevat veel verschillende chemicaliën afkomstig uit allerlei producten die we dagelijks gebruiken en verslijten. Sommige van deze chemicaliën kunnen binden aan transthyretine (TTR), een eiwit dat schildklierhormoon transporteert in ons lichaam. Doordat de chemicaliën op dezelfde plaats binden als schildklierhormoon, wordt er minder hormoon getransporteerd. Het mogelijke gevolg is dat het hormoon zijn doelorganen minder goed bereikt en gemakkelijker wordt uitgescheiden.

Verminderd leervermogen en lagere IQ

In het menselijk lichaam reguleert het schildklierhormoon metabolisme en lichaamstemperatuur. De onderzoekers maken zich vooral zorgen over de functie van schildklierhormoon in de vroege hersenontwikkeling. Schildklierhormoonverstoring tijdens de vroege ontwikkeling wordt geassocieerd met verminderd leervermogen en lagere IQ-scores op latere leeftijd.

Verstoring van binding met TTR
Voor deze nieuwe studie onderzochten Timo Hamers en zijn collega’s in hoeverre de binding van schildklierhormoon aan TTR wordt verstoord door mengsels van deze chemicaliën, zoals die zijn gemeten in het bloed van zwangere vrouwen en zuigelingen. Hiervoor bepaalden zij eerst in een laboratoriumtest hoe goed deze complexe mengsels onder optimale omstandigheden binden aan puur TTR. Daarna vertaalden de wetenschappers deze bindingseigenschappen naar de situatie in menselijk bloed, waarin naast TTR ook andere schildklierhormoon-bindende eiwitten zitten.

Foetus afhankelijk van moeder voor schildklierhormoon
Op basis van hun studie verwachten de onderzoekers iets meer dan 1 procent remming van schildklierhormoon-binding aan TTR bij een gemiddelde blootstelling aan chemicaliën uit huisstof. Bij een hoge blootstelling verwachten ze ongeveer 5 procent remming. Dit percentage lijkt laag, maar kan wel bijdragen aan het bereiken van een tekort aan schildklierhormoon in mensen met weinig schildklierhormoon van zichzelf. Dit is met name belangrijk voor zwangere vrouwen, omdat de foetus tijdens het eerste trimester van de zwangerschap afhankelijk is van het schildklierhormoon van de moeder. Schildklierhormoon is belangrijk voor de hersenontwikkeling van de foetus, en een tekort tijdens de zwangerschap kan na de geboorte leiden tot verminderde cognitieve functies in het kind.