Consortium van Roberta Croce en John Kennis ontvangt ENW NWO-beurs van 2,8 miljoen

In het programma NWO Open Competitie ENW-GROOT starten twintig nieuwe consortia een groot onderzoeksproject. Deze impuls van ruim 47 miljoen euro maakt nieuw onderzoek mogelijk in het domein Exacte en Natuurwetenschappen. Onder de winnaars is het consortium Nanoscale Regulators of Photosynthesis onder leiding van Roberta Croce, hoogleraar Biofysica van fotosynthese en met John Kennis, hoogleraar Biofysica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het consortium heeft 2,8 miljoen euro toegekend gekregen voor vijf jaar onderzoek.

25-02-2020 | 11:05

Het consortium, bestaande uit biologen, fysici en chemici, gaat onderzoek doen naar een eiwit in planten dat een rol speelt bij fotosynthese. Planten zijn voor hun energievoorziening afhankelijk van zonlicht. Met een ingenieus antennesysteem wordt beschikbaar licht heel efficiënt gebruikt, maar in fel zonlicht neemt de kans op licht-geïnduceerde schade enorm toe. Gelukkig kunnen planten de ontstane gevaren het hoofd bieden met een speciaal eiwit, PsbS.

Gevaar herkennen
Het is echter volledig onduidelijk hoe dit eiwit functioneert. Het consortium gaat met geavanceerde experimentele en theoretische methoden onderzoeken hoe PsbS het gevaar kan herkennen en een cascade van processen in gang kan zetten die leiden tot deze efficiënte bescherming.
Naast Croce en Kennis maken de wetenschappers Anjali Pandit (Leiden Universiteit), Herbert van Amerongen en Emilie Wientjes (Wageningen University & Research) en Siewert-Jan Marrink en Thomas La Cour-Jansen (Rijksuniversiteit Groningen) deel uit van de onderzoeksgroep.

Voedselzekerheid
De inzichten die volgen uit het onderzoeksprogramma kunnen gebruikt worden om de productiviteit van landbouwgewassen te optimaliseren, en ze de negatieve effecten van klimaatverandering beter te laten doorstaan. Op deze wijze kan het onderzoek bijdragen aan de voedselzekerheid in de wereld in de nabije toekomst.

NWO Open Competitie
Bij de start van het nieuwe domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) in 2017 bleek er bij onderzoekers behoefte te zijn aan substantiële projectfinanciering in de open competitie. Het gaat daarbij om nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek. ENW heeft daarom een open competitie opgezet in drie, qua grootte van financiering oplopende vormen: XS, KLEIN en GROOT. Subsidies binnen het NWO Open Competitie ENW – GROOT-programma zijn bedoeld voor consortia waarin onderzoeksgroepen door samenwerking meerwaarde creëren. 

Roberta Croce
Roberta Croce
John Kennis
John Kennis