HTSM-NWO financiering voor project natuurkundige Stefan Witte

Stefan Witte, universitair hoofddocent bij de afdeling natuurkunde aan de Vrije Universiteit en groepsleider bij het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL), heeft met zijn project ORPHEUS een positie bemachtigd binnen het NWO-programma High Tech Systemen en Materialen (HTSM). De Nederlandse wetenschapsfinancier stelt in totaal ruim 13 miljoen euro beschikbaar aan deelnemers.

30-01-2020 | 15:55

Verborgen nanostructuren in beeld
De natuurkundige bundelt in het project ORPHEUS zijn krachten met onderzoeksinstituut ARCNL en hightech leverancier ASML, een bedrijf dat machines levert die worden gebruikt voor de ontwikkeling van chips. Samen onderzoeken zij de mogelijkheid om met ultrasnelle laserpulsen een beeld te vormen van structuren onder lagen die geen licht doorlaten.

De laserpulsen geven extreem korte ultrageluidsgolven waardoor het mogelijk is om 3D-beelden te maken met een kwaliteit die veel beter is dan wat met optische microscopen mogelijk is. Hierdoor heeft deze methode de potentie om zelfs op de nanometer nauwkeurig structuren te detecteren onder ondoorzichtige lagen (zoals koper en aluminium). Deze nanostructuren vormen de basis voor de chips die te vinden zijn in allerlei moderne elektronische apparaten: van smartphones tot zelfrijdende auto’s.

HTSM
Het HTSM-programma daagt onderzoekers en bedrijven uit om gezamenlijk kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. De jaarlijkse oproep tot het indienen van voorstellen voor het HTSM-programma wordt georganiseerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Dit jaar gaan 22 projecten van start binnen dit programma.