Judith Bosmans benoemd tot hoogleraar Methodologie van Doelmatigheidsonderzoek

Judith Bosmans is met ingang van 1 maart benoemd tot hoogleraar 'Methodologie van Doelmatigheidsonderzoek' bij de afdeling Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in het kader van een Fenna Diemer Lindeboom leerstoel.

06-03-2020 | 10:33

Judith Bosmans doet onderzoek naar kosten en effecten van gezondheidszorginterventies, de zogenaamde kosteneffectiviteit. Door de belangrijke rol die kosteneffectiviteit speelt bij het beslissen over het al dan niet vergoeden van gezondheidsinterventies is het evident dat de kwaliteit van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan die beslissingen hoog moet zijn. Echter, daar is nog veel ruimte voor verbetering. Het is dus belangrijk dat de methodologische kwaliteit van economische evaluaties verbetert. Daarnaast is doelmatigheidsonderzoek een relatief nieuw onderzoeksgebied binnen de Gezondheidswetenschappen. De methoden voor dit soort onderzoek zijn dan ook nog volop in ontwikkeling. Het doel van de leerstoel “Methodologie van doelmatigheidsonderzoek” is om de doelmatigheid van de Nederlandse gezondheidszorg te vergroten door 1) kwalitatief hoogwaardige economische evaluaties uit te voeren en 2) nieuwe methoden voor economische evaluaties te ontwikkelen en te evalueren. Betere methoden leiden tot betere beslissingen waardoor minder schaarse middelen verspild worden.

Judith Bosmans (1976) studeerde Medical Informatics aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is ze geregistreerd als epidemioloog. Sinds haar promotie is ze werkzaam bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit, in eerste instantie als universitair docent en sinds 2018 als universitair hoofddocent. In 2017 heeft zij een VIDI beurs ontvangen. Bosmans is daarnaast programmaleider binnen het Amsterdan Public Health research institute (APH) en is ook intensief betrokken bij het onderwijs van de MSc Health Sciences en de BSc Gezondheidswetenschappen.