Coronavirus: Stapsgewijs terug naar de campus

Laatste wijziging op donderdag 1 juli: update over promoties op de VU-campus

01-07-2020 | 16:00

Go to English information

GA DIRECT NAAR:

Veelgestelde vragen 
- VU Campus: protocollen 
Werken in coronatijd
Studeren in coronatijd 
Tentamens met online proctoring
- Updates: archief

-------------

UPDATE: WOENSDAG 1 JULI - 16.00 UUR   

Vanaf 1 september zijn er drie mogelijkheden om te promoveren op de VU Amsterdam. 

  1. Fysiek: met –naast de commissie-  maximaal 30 gasten in de zaal. (receptie voor maximaal 40 gasten mogelijk binnen de VU)
  2. Hybride: commissieleden kunnen online deelnemen aan de fysieke promotie in de aula (receptie voor maximaal 40 gasten mogelijk binnen de VU)
  3. Online: de hele promotieplechtigheid is online

Voor oraties en afscheidsredes geldt dat er altijd een livestream beschikbaar is via YouTube kanaal VU Beadle’s Office. Er mogen maximaal 75 gasten in de zaal inclusief cortège. Een receptie na afloop binnen het hoofdgebouw van de VU is niet mogelijk.

Voor meer informatie kun je terecht op VUnet 

-------------

UPDATE: DONDERDAG 25 JUNI - 16.00 UUR   

OV-beperkingen per 1 augustus van de baan 

Het kabinet heeft op woensdagavond 24 juni nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Een van de belangrijkste verruimingen is dat vanaf 1 augustus alle reisbeperkingen voor studenten vervallen. Hierdoor ontstaan er meer tijdvakken waarbinnen fysiek onderwijs en ontmoeting op onze campus mogelijk wordt. We hebben hard gewerkt om de opheffing van de reisbeperking voor studenten voor elkaar te krijgen en zijn tevreden dat onze roep om meer fysiek contact tussen studenten onderling en met docenten door het kabinet is gehoord.

De regels van het RIVM (o.a. 1,5 meter afstand houden) en de uitwerking daarvan in onze eigen campusprotocollen blijven van kracht, waardoor de ruimte op de campus ook na 1 augustus nog steeds beperkt zal zijn. Daarom worden alle hoorcolleges in het eerste semester van het nieuwe collegejaar online gegeven en vinden ook werkgroepen voornamelijk online plaats. Dit geldt ook voor het afnemen van tentamens. Dit doen we om de spaarzame ruimte op de campus te gebruiken voor locatiegebonden onderzoek en onderwijs en daarnaast kleinschalige (onderwijs)activiteiten, met een focus op ontmoeten, samenwerken en samen studeren. Dit is belangrijk voor onze huidige studenten en nog meer voor de aankomende studenten die hun weg nog moeten gaan vinden.

Onderwijs op de campus
Onderwijs blijft in periode 1 van het eerste semester voor het merendeel van de studenten online, maar door de OV-verruiming ontstaan er nu meer mogelijkheden om het belangrijke fysieke contact tussen studenten en hun docenten mogelijk te maken. We gaan het zo proberen te organiseren dat iedere student in het eerste semester weer naar de VU kan komen. Dit zal voor de meeste studenten vanaf periode 2 merkbaar worden, omdat de roosters voor periode 1 inmiddels nagenoeg zijn uitgewerkt. In periode 2 gaan we werken met gespreide tijden en een aangepast onderwijsprogramma om de campus zo goed mogelijk te kunnen gebruiken binnen de 1,5 meter-regel. Daarnaast vragen we ook van iedereen die binnen een redelijke afstand van de VU woont om te voet of met de fiets te komen. Hierdoor zal er een beetje meer ruimte in de bus, tram of trein zijn voor diegenen die van een grotere afstand moeten komen.

Bijeenkomsten op de campus
Het kabinet heeft ook versoepelingen aangekondigd voor bijeenkomsten. Een maximum op het aantal bezoekers is komen te vervallen, maar de 1,5 meter-regel blijft gelden. Met ingang van het nieuwe collegejaar worden promoties weer op de campus gepland. Tot die tijd zullen ze online worden georganiseerd. Op dit moment onderzoeken we of er ook voor andere bijeenkomsten op de VU-campus ruimte kan worden gecreëerd.

In gesprek met vervoerders
De VU voert momenteel intensief overleg met o.a. GVB, NS en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio. Ook de nieuwe versoepelingen en hoe wij daar invulling aan gaan geven, zijn onderwerp van gesprek. Er worden binnen de versoepelingen nog aanvullende afspraken gemaakt met deze partners. Zodra de afspraken zijn vastgelegd, maken we deze zo snel mogelijk bekend.

-------------

UPDATE: DONDERDAG 18 JUNI - 13.00 UUR 

Reizen naar het buitenland

Vanaf 15 juni jl. is reizen naar het buitenland weer beperkt toegestaan. Er mag alleen worden afgereisd naar gebieden die een groen of geel reisadvies hebben op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanwege het coronavirus zijn er echter nog vele onzekerheden die kunnen leiden tot snelle en onverwachte veranderingen van reisadviezen, met mogelijk een vroegtijdige terugkeer tot gevolg. Het advies is dan ook om altijd voor vertrek de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te checken en bij een geel reisadvies alleen de grens over te gaan als een reis noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. 

Studenten en onderzoekers die bij een geel reisadvies toch naar het buitenland willen, overleggen dit eerst met hun studiebegeleider of leidinggevende. Eventuele kosten bij annulering dan wel vroegtijdig terugkeren vanwege nieuwe coronamaatregelen, worden niet vanuit centrale middelen vergoed. Voor uitwisselingsprogramma’s voor studenten blijven de eerder gecommuniceerde richtlijnen gelden.

Contact
Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende voor advies en studenten met het International Office (international@vu.nl). Op VUnet staat meer informatie over reisbeleid van de VU.

-------------

UPDATE: DINSDAG 16 JUNI - 14.30 UUR

Door de coronacrisis volgen studenten van de VU al wekenlang hun onderwijs online. Voor veel locatiegebonden onderwijs, zoals practica, was een online alternatief niet mogelijk of een enorme puzzel. We zijn daarom heel blij dat vanaf deze week voor dit type onderwijs, studenten van onder andere de Bètafaculteit weer naar onze campus mogen komen.  

Labvaardigheden leer je op locatie
Dankzij de creativiteit en inventiviteit van docenten, hebben studenten in sommige gevallen hun practicum onderwijs wel thuis kunnen volgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het practicum Bio-Analytische Chemie van de opleidingen Medische Natuurwetenschappen en Farmaceutische Wetenschappen, dat wordt gegeven door VU-docenten Oscar van Linden en Jeroen Kool. “Een analytisch practicum bestaat voor een groot deel uit het analyseren, verwerken en opschrijven van data die gemeten is met analytische apparatuur. Normaal gesproken wordt deze data gemeten door de studenten op de labs. Met behulp van een Excel-script hebben wij nu zelf bruikbare data gegenereerd, waar vervolgens de studenten mee aan de slag zijn gegaan, nadat ze alle colleges die bij het practicum horen gevolgd hebben”, vertellen Van Linden en Kool.

Het is bewonderenswaardig dat het practicum onderwijs in een aantal gevallen online doorgang heeft gevonden. Voor studenten is het volgen van practicum onderwijs op locatie echter essentieel om de algemene analytische en technische labvaardigheden onder de knie te krijgen en de bijbehorende veiligheidsaspecten te leren. De komende tijd zijn deze studenten per dag in groepjes van vijf aanwezig op een labzaal en werken zij individueel, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden.

Studeren doe je samen
We verwachten dat het onderwijs van de VU voor een langere periode een ‘hybride’ vorm zal kennen: online, en waar dat kan en mag, op de campus. Dit hangt niet alleen af van de ruimte die de campus biedt, maar ook de mogelijkheden in het openbaar vervoer spelen een belangrijke rol. We voeren op dit moment constructieve gesprekken waarin wij pleiten voor meer ruimte voor studenten in het OV. Fysieke ontmoeting op de campus is namelijk cruciaal voor ons onderwijs, want studeren doe je samen.

-------------

ALGEMENE INFORMATIE

Contact en veelgestelde vragen 
De VU heeft een pagina met veelgestelde vragen over wat het coronavirus betekent voor werken en studeren op de universiteit. Deze wordt zo snel mogelijk aangepast en aangevuld indien er nieuwe informatie beschikbaar is. Ook zijn er contactpunten voor studenten en medewerkers van de VU waar zij hun vragen kunnen stellen.

Actuele informatie over het coronavirus
De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM monitort de situatie in Nederland en heeft een vragen- en antwoordenpagina ingericht over het coronavirus. De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid, en houdt deze samen met andere Nederlandse universiteiten nauwlettend in de gaten.

Informatienummer Rijksoverheid 
De Rijksoverheid heeft een informatienummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800 1351.

Reizen naar het buitenland
Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen als je een vraag hebt over reizen naar het buitenland namens de VU. Iedereen wordt geadviseerd om voor vertrek naar het buitenland altijd de websites van de Rijksoverheid en het Ministerie van Buitenlandse Zakente bezoeken voor de algemene richtlijnen en reisadviezen.

Wat kunnen mensen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand