Transitie naar circulaire economie vraagt om nieuwe doelstellingen

"Voor de overgang naar een circulaire economie moeten we niet alleen snel zijn, maar ook rigoureus en gefocust", stelt promovendus Piero Morseletto, verbonden aan de afdeling Environmental Policy Analysis van het Institute for Environmental Studies (IVM) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Morseletto publiceerde een tweetal artikelen over circulaire economie in Resources, Conservation & Recycling en The Journal for Industrial Ecology.

03-03-2020 | 16:01

Circulaire economie is een model in de economie dat gericht is op het verminderen van het gebruik van hulpbronnen, het tegengaan van verspilling en tegelijkertijd gericht is op waardebehoud en een langere levensduur van materialen en producten. Piero Morselotto: “De milieu- en klimaatcrisis waarin de wereld verkeert, dwingt ons om snel over te stappen naar duurzamere economische modellen. De circulaire economie is mogelijk een rendable manier om de negatieve impact van producenten en consumenten op het milieu te verminderen.”

Recycling als laatste redmiddel
De overgang naar een circulaire economie vereist acties en nieuw beleid. Op dit moment zijn er echter weinig doelen gesteld voor circulaire economie; de meeste doelen hebben betrekking op recycling. “Ik ben niet tegen recycling, - zeker als het product het einde van zijn leven heeft bereikt - maar ik pleit ervoor dat we recycling beschouwen als een ‘last-resort-strategie’ ofwel een laatste redmiddel. Recycling vernietigt een product namelijk voorgoed en het gerecylde materiaal is altijd van mindere kwaliteit dan het originele product”, aldus Morseletto.

Betere strategieen
De last-resort-strategie betekent dat we andere strategieen de voorkeur geven. Een voorbeeld daarvan is hergebruiken (in plaats van weggooien), repareren als iets stuk is of opknappen als een product verouderd is. In het artikel Targets for a circulair economy formuleert Morseletto een uitgebreide set van nieuwe doelen, die betrekking hebben op deze strategieën. “Kortgezegd komt het erop neer dat we afval terug moeten brengen tot het minimum en dat recycling meer plaats moet maken voor betere strategieën zoals verminderen, hergebruiken, repareren en opknappen”, zegt Morseletto.

Begrippenstudie
Morseletto ontdekte in een andere literatuurstudie dat het niet altijd helder is hoe we de gebruikte begrippen in de circulaire economie moeten interpreteren. In het artikel Restorative and regenerative: Exploring the concepts in the circular economy onderzoekt Morseletto deze verschillende begrippen. Morseletto: “We komen de begrippen “restorative” (herstel of restauratie) en “regenerative” (regeneratie) vaak tegen in de literatuur over circulaire economie. De begrippen worden echter niet consistent gebruikt.” Morseletto concludeert dat restoration beter gedefinieerd wordt in de literatuur en daardoor geschikter is dan regeneratie als kernprincipe van de circulaire economie.