Call landelijke outreachmiddelen m.i.v. 2021 live

De bètadecanen van de Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk geld beschikbaar gesteld voor landelijke outreach- en voorlichtingsprojecten in het kader van het Sectorplan Bèta & Techniek. Het totaalbedrag van de beschikbare subsidie is 700.000 euro per jaar.

17-07-2020 | 13:01

Wie kunnen een aanvraag indienen?
Projecten op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica en/of domeinoverstijgend (STEM) kunnen een aanvraag indienen. Het is hierbij belangrijk dat het project aan tenminste één Nederlandse universiteit verbonden is. De aanvraag kan worden gedaan voor één, twee of drie kalenderjaren. De maximale bijdrage aan een project is €40.000,- per jaar. Bij een toekenning voor drie jaar is de maximale bijdrage dus €120.000,-.

Aanvraag
De aanvraagprocedure voor 2021 is gestart, aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier en dienen uiterlijk 15 september 2020 binnen te zijn. Voor een volledige omschrijving van de randvoorwaarden en procedure klik hier.

De vice-decanen van de betrokken universiteiten zorgen voor de coördinatie van het proces en een goede afstemming tussen de landelijke activiteiten op het gebied van instroom- en onderwijs bevorderende maatregelen in de natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. Er is een commissie van experts (inclusief secretaris) aangesteld om de vice-decanen hierbij te ondersteunen