Pieter van Beukering benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Economie Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft Pieter van Beukering, hoogleraar Milieueconomie aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam, benoemd tot portefeuillehouder Economie. De benoeming gaat in per 1 januari 2021 en is voor een periode van vijf jaar.

11-09-2020 | 17:13

Pieter van Beukering volgt Jouke van Dijk op, die vanaf de start in 2008 lid van de Waddenacademie met de portefeuille Economie. Vanaf augustus 2012 was Van Dijk tevens directeur van de Waddenacademie.

Duurzame ontwikkeling van het waddengebied
De Waddenacademie is een onafhankelijke en zelfstandige netwerkorganisatie, die kennis over het waddengebied verbindt, toegankelijk en toepasbaar maakt. Deze kennis heeft betrekking op geowetenschap en klimaat, ecologie, cultuurhistorie, economie en natuur en recht. De Waddenacademie draagt zo bij aan de duurzame ontwikkeling van het waddengebied.

Biografie Van Beukering
Pieter van Beukering startte zijn wetenschappelijke carrière in 1993 als economisch-wetenschappelijk medewerker aan het IVM. In 2001 promoveerde hij bij de School for Business and Economics. Tussen 2003 en 2009 werkte hij als directeur van het PREM-onderzoeksprogramma (Poverty Reduction through Environmental Management), gericht op het versterken van de capaciteit in ontwikkelingslanden voor milieu-economisch onderzoek. In mei 2019 werd Pieter van Beukering benoemd tot hoogleraar milieueconomie aan de VU met als leeropdracht ‘Economics of Natural Capital’. Per 1 januari 2020 is Van Beukering directeur van het IVM.

Gezaghebbend wetenschapper
Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht: "Met de benoeming van Pieter van Beukering heeft de Waddenacademie een gezaghebbend wetenschapper op het terrein van de milieueconomie aan zich weten te binden. Pieter van Beukering kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat Pieter van Beukering samen met de andere portefeuillehouders wezenlijk zal bijdragen aan de doelstelling van de Waddenacademie om de kennis over het Waddengebied te vergroten."