Anouk Rijs benoemd tot hoogleraar Analytics of Biomolecular Interactions

Scheikundige Anouk Rijs is met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot hoogleraar Analytics of Biomolecular Interactions bij de afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De aanstelling is voor 1,0 fte.

15-09-2020 | 16:30

Onderzoek
Met haar onderzoek richt Rijs zich op de structurele karakterisering en opheldering van moleculaire mechanismen om biologische processen op moleculair niveau te begrijpen. Ze is vooral geïnteresseerd in de aggregatie van peptiden en eiwitten met betrekking tot neurodegeneratieve ziekten, maar ook met betrekking tot biologische functie, biofarmaceutica en bio-engineering van slimme materialen. Onlangs ontving Rijs een NWO-Vici subsidie waarmee ze het aggregatiemechanisme van neurodegeneratieve ziekten wilt ontrafelen en uiteindelijk beheersen en remmen. Voorbeelden van neurodegeneratieve ziekten zijn de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

Onderwijs
Rijs is een gepassioneerd en ervaren docent met onderwijsinteresses op het grensvlak van analytische scheikunde, (bio)fysische scheikunde en moleculaire spectroscopie. Van daaruit zal ze een belangrijke bijdrage leveren aan (de versterking van) de bacheloropleidingen Farmaceutische Wetenschappen en Scheikunde en de track Analytical Sciences binnen de masteropleiding Chemistry.

CV
Rijs studeerde Scheikunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een specialisatie in analytische en fysische scheikunde. In 2003 promoveerde ze daar in een gezamenlijk project met de Universiteit van Amsterdam en Sandia National Laboratories op het gebied van femtoseconde beeldvorming. Rijs was postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de University of California Santa Barbara en, na het behalen van een NWO-Veni subsidie, bij het FOM-Instituut Rijnhuizen. In 2012 werd ze benoemd tot universitair docent en later universitair hoofddocent aan het Instituut voor Moleculen en Materialen en FELIX Laboratory van de Radboud Universiteit. Rijs is Deputy Chair bij Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) van de Royal Society of Chemistry.

Foto: Dick van Aalst (Radboud University)