2,7 miljoen euro voor het redden van de tijger

Een groot interdisciplinair onderzoeksproject met partners uit Nederland, Nepal en India krijgt 2,7 miljoen euro van NWO. Het project is gericht op het behoud van de tijgerpopulaties aan de voet van de Himalaya in Nepal en India. De Universiteit Utrecht is penvoerder van het onderzoeksconsortium. Vanuit de VU zijn hoogleraren Rien Aerts en Hans Cornelissen (beiden afdeling Ecologie) de trekkers van dit project.

27-11-2020 | 13:50

Rien Aerts legt uit: “De tijgerpopulaties aan de voet van de Himalaya staan onder grote druk door het verdwijnen van hun leefgebied door menselijke activiteiten (uitbreiding akkerbouw en veeteelt) en door stropen. Deze activiteiten voor de landbouw omvatten onder andere ingrepen in de hydrologie van de rivieren die hun oorsprong hebben in de Himalaya. Hierdoor neemt de sedimentatie van voedselrijk slib af in de (half)natuurlijke graslanden in de regio. Daardoor gaan deze sterk achteruit in omvang en in voedselkwaliteit voor de belangrijkste prooidieren van de tijgers, de herten.”

In hun onderzoeksproject gaan de wetenschappers kijken hoe door beheersmaatregelen in deze (half)natuurlijke graslanden de hertenpopulatie weer groot genoeg kan worden voor het in stand houden van een gezonde tijgerpopulatie. Deze maatregelen omvatten bijvoorbeeld aanpassingen in het hydrologisch beheer en het afbranden van deze graslanden. Op deze manier kan ook voorkomen worden dat de tijgers zich richten op andere prooidieren zoals vee (en mensen).

Partners
Penvoerder van het project is hoogleraar Jasper Griffioen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast zijn er een aantal lokale partners. Aerts: “Los van het natuurwetenschappelijk onderzoek dat voornamelijk door de UU, de WUR en de VU wordt verricht, is er ook een sterke sociaal-economische component in dit project. Het is belangrijk dat de lokale bevolking een goed bestaan op kan bouwen (ecotoerisme bijvoorbeeld) zonder dat dit ten koste gaat van de tijgers. Hierbij is het ook belangrijk dat de te nemen maatregelen ook gesteund worden door de lokale bevolking.”

Alle deelnemende partners in het consortium zijn: VU, UU, TU Delft, HAS Den Bosch, Wageningen University & Research, HAN hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Himalayan Tiger Foundation, Rotterdam Zoo (Diergaarde Blijdorp), VanderSat, National Trust for Nature Conservation, National Parks & Wildlife Conservation, World Wide Fund for Nature Nederland, Sensing Clues Foundation, Wildlife Institute of India, Kathmandu University, Tribhuvan University, Swansea University, ICIMOD, Office of Bardia National Park, Nature Conservation Foundation, Snow Leopard Trust, Smartphones For Water Nepal, Buffer Zone User Committee, Tharu Women Uplift Centre, en Ujayalo Nepal.

NWA-ORC
In totaal gaan 21 onderzoeksconsortia in teamverband aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. De VU is betrokken bij zeven daarvan, waarvan dit tijger-project er dus één is. De projecten krijgen financiering in de tweede ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA