Evaluatie paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19

Een nationaal onderzoeksconsortium gaat de paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19 evalueren, in nauwe samenwerking met de zorg. Het gaat om oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en fysiotherapie. Het consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende kenniscentra, waaronder onderzoekers van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

19-11-2020 | 15:30

Op 18 juli 2020 besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt, voorwaardelijk op te nemen in het basispakket. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen. 

Hiervoor gebruiken de onderzoekers verschillende methoden, zoals het analyseren van reeds geregistreerde gegevens, het prospectief volgen van patiënten in de tijd en het analyseren van verschillende subgroepen van patiënten. Belangrijke uitkomsten hierbij betreffen onder andere de mogelijkheden tot participatie in de maatschappij, de kwaliteit van leven en vermoeidheid. 

Voor dit onderzoek werken veel belangrijke partijen op het gebied van paramedische zorg samen. Naast acht kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen en het Nivel) zijn ook de patiënten, de paramedische beroepsorganisaties, huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars en het Zorginstituut Nederland bij dit onderzoek betrokken. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.