VU-wiskundigen maken model voor spreiding coronapatiënten

Wiskundigen Ger Koole en René Bekker hebben voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) een model ontwikkeld om de bezettingsgraad van Covid-19-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen te voorspellen.

02-12-2020 | 15:29

Bekker en Koole zijn experts op het gebied van zorglogistiek. De twee VU-wetenschappers hebben samen met Michiel uit het Broek, een postdoc uit Groningen, een statistisch model ontwikkeld om aankomsten te voorspellen en een model op basis van wachtrijtheorie die de aankomsten vertaalt in bezettingsniveaus. Op 1 november zijn ze begonnen met het model te ontwikkelen en het wordt nu al gebruikt om patiënten te herverdelen over ziekenhuizen in Nederland.

Hoogleraar Ger Koole is er drie dagen per week mee bezig: “Het is moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren in de coronacrisis. We voorspellen op basis van historische gegevens van de afgelopen weken. Elke dag leveren alle ziekenhuizen in Nederland informatie aan over hun patiëntenaantallen en -instroom. Met die data, en de historische gegevens, gaan wij rekenen. Wij voorspellen steeds één week vooruit hoeveel nieuwe patiënten erbij zullen komen, zowel op de Intensive Care als in de kliniek. Op basis daarvan plaatsen de ziekenhuizen elke dag patiënten over.”

Uitgestelde zorg
Koole, Bekker en Uit het Broek kijken ook naar de impact van Covid-19 op uitgestelde zorg. Denk aan allerlei uitgestelde knie- en heupoperaties, maar ook hartoperaties en oncologische zorg. Veel ziekenhuizen voeren die door corona niet of minder uit.

Koole: “Als een ziekenhuis de instroom van Covid-19-patiënten weer aankan, moet het niet meteen stoppen met het overplaatsen van patiënten, want je wil eerst die uitgestelde zorg weer op niveau krijgen. Met ons model voorkomen we dat het ziekenhuis in de ene regio alweer knieoperaties uitvoert, terwijl het ziekenhuis in een andere regio nog niet eens zijn hartpatiënten kan helpen.”

Politieke besluitvorming
De langetermijnvoorspellingen uit het model zijn bedoeld voor politieke besluitvorming. Koole: “Wij rekenen bijvoorbeeld ook allerlei scenario’s door: wat zal het effect zijn op de ziekenhuisbedden als we kerst gaan vieren samen? En wat zal er gebeuren als er een griepgolf komt? Want die hebben we in Nederland elk jaar, maar zal het een grote of een kleine griepgolf zijn en wat zijn dan de verschillende gevolgen?” De drie wetenschappers bouwen nu een dashboard om deze langetermijnvoorspellingen in te verwerken en verschillende scenario’s door te kunnen rekenen.