Ambitieuze en verbonden doelen zijn nodig om biodiversiteit te beschermen

Het Biodiversiteitsverdrag (CBD) heeft onlangs aangekondigd dat geen van de 20 Aichi Biodiversity Targets voor 2020 volledig is bereikt. Een ‘vangnet’ bestaande uit meerdere, onderling verbonden, doelen is nodig om de achteruitgang van de natuur aan te pakken. Dat concludeert een groot internationaal team, waaronder hoogleraar Milieugeografie Peter Verburg aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dat de nieuwe biodiversiteitsdoelen analyseerde die momenteel worden opgesteld door de Verenigde Naties.

22-10-2020 | 21:00

Aichi Biodiversity Targetsniet bereikt
Ongekende branden, regenwouden die in monoculturen zijn veranderd en overbeviste oceanen vormen zijn voorbeelden van het schokkende verlies aan natuur. Desondanks zijn de CBD-biodiversiteitsdoelen die landen hebben gesteld om de daling te stoppen (waaronder het verlies aan habitat en soorten) grotendeels mislukt. Een artikel dat vandaag gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Science schetst hoe de volgende generatie biodiversiteitsdoelen moet worden ontworpen. 

Een team van onderzoekers, die deel uitmaken van de Earth Commission, beoordeelden de conceptdoelen voor 2030 en 2050 die in 2021 worden vastgesteld. De auteurs stellen dat tenzij de biodiversiteitsdoelen onderling verweven zijn, en tenzij de ambities voor elk van hen erg hoog worden gesteld, er zeer weinig kans is het leven op aarde een betere en eerlijkere toekomst te geven. "We hopen dat dit artikel zal bijdragen aan het stellen van meerambitieuze doelen voor natuurbescherming om daarmee een einde te maken aan de achteruitgang van de natuur, die ook ernstige effecten voor de mensheid heeft", zegt Verburg, co-auteur van het artikel.

Advies voorde nieuwe biodiversiteitsdoelen
Volgens het team van onderzoekers, dat bestaat uit meer dan 60 biodiversiteitsexperts uit 26 landen, zijn drie punten van cruciaal belang bij het vaststellen van de nieuwe biodiversiteitsdoelen. Ten eerste is een enkel doel, zoals de 1.5 graad temperatuurverhoging die in Parijs werd overeengekomen voor het beschermen van natuur, niet afdoende. De auteurs stellen een set verweven doelen voor die samen bescherming moeten geven aan zowel de natuurgebieden zelf, de soorten, de genetische diversiteit en de diensten die de mensheid uit de natuur ontvangt. Ten tweede moeten de biodiversiteitsdoelen niet afzonderlijk, maar in samenhang worden opgesteld aangezien alle aspecten van de natuur met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Ten derde stellen zij dat alleen het hoogste ambitieniveau voor het stellen van elk doel en het integraal implementeren van alle doelen een realistische kans geeft om de curve van de achteruitgang van de natuur om te buigen. Door hun expertise samen te brengen, hebben de auteurs een consistente set doelen opgesteld die afdoende zou moeten zijn om dit ambitieniveau te halen.

Overweegsociale en politieke kwesties
Alhoewel de onderzoekers zich hebben gefocust op de biologische aspecten benadrukken ze dat het niet in overweging nemen van sociale en politieke kwesties bij het implementeren van acties een recept zou zijn voor mislukking. “Het bouwen van een voldoende ambitieus vangnet voor de natuur wordt een grote mondiale uitdaging”, zegt Verburg, “maar het is haalbaar, als we dat willen. Als we dit niet doen, laten we enorme problemen achter voor toekomstige generaties." Om deze algemene aanbevelingen te helpen concretiseren, hebben de auteurs een checklist opgesteld met de belangrijkste, wetenschappelijk onderbouwde punten die onderhandelaars (zoals beleidsmakers en wetenschappers) nodig kunnen hebben tijdens de aanstaande onderhandelingen over de definitieve tekst van de nieuwe biodiversiteitsdoelen.