ERC Starters Grant voor Anne van Loon

Anne van Loon (universitair hoofddocent Drought Risk aan het IVM) heeft een positief besluit ontvangen op haar aanvraag voor een ERC-subsidie voor starters. Via het project PerfectSTORM (‘STOrylines of futuRe extreMes’) zal gedurende vijf jaar het onderzoek naar droogten en overstromingen worden gefinancierd.

03-12-2020 | 13:50

Klimaatvoorspellingen laten een intensivering van de waterkringloop zien, waarbij meer droogten en overstromingen worden verwacht. Dat betekent een grotere kans op rampzalige kettingreacties van droogten en overstromingen zoals de millenniumdroogte in Australië, die leidde tot overstromingen in Brisbane, en de droogte in Californië waardoor een zinkgat ontstond in de overlaat van het Oroville Dam stuwmeer. Op dit moment worden overstromingen en droogten bij onderzoek en beheer als onafhankelijke verschijnselen gezien, wat leidt tot ernstige onderschatting van de toekomstige risico's. Bij droogten is er ruimschoots tijd voor effectbeoordelingen en aanpassingen, die de gevaren, blootstellingen en kwetsbaarheid voor een daaropvolgende overstroming kunnen beïnvloeden. Er zijn anekdotische voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen, maar er is onderzoek nodig naar de onderliggende interacties tussen hydrologie en de maatschappij. 

Met het project PerfectSTORM (‘STOrylines of futuRe extreMes’) gaat een groep wetenschappers kettingreacties van droogte en overstroming bestuderen om het inzicht te krijgen dat nodig is om grote rampen in de toekomst te voorkomen. De methode die ze gaan ontwikkelen is gebaseerd op een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve beschrijvingen van casestudies van overstromingsrisico's door droogte in het verleden en de toekomst en extrapolatie van die gegevens naar een wereldwijde schaal. De kwalitatieve beschrijvingen zullen worden verzameld met narratieve interviews en mentale simulatie en vervolgens worden bewerkt en geanalyseerd. De kwantitatieve beschrijvingen zullen worden ontwikkeld op basis van hydrologische en maatschappelijke tijdreeksen die worden geanalyseerd en gemodelleerd. Deze beschrijvingen zullen vervolgens op een iteratieve manier worden samengevoegd met behulp van innovatieve gegevensvisualisatie. 

Er zal een groot aantal wereldwijde datasets worden geanalyseerd om wereldwijde typen en hotspots van kettingreacties van droogte en overstroming te vinden en de wereldwijde mogelijkheden in de toekomst zullen driedimensionaal in kaart worden gebracht met socio-hydrologische modellen. Verder zal worden bestudeerd hoe kettingreacties van droogte en overstroming in verschillende delen van de wereld in de toekomst succesvol beheerd kunnen worden. Het project PerfectSTORM zal een diepgaand inzicht opleveren in de hydro-sociale terugkoppelingen en dynamische kwetsbaarheid van gevaarlijke kettingreacties.

Dit interdisciplinaire project zal worden uitgevoerd aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met risicodeskundigen, hydrologen, sociale wetenschappers, klimaatwetenschappers en vele anderen.