Hoe gaan Europese burgers om met de complexiteit van de coronacrisis?

Wetenschappers van het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam interviewden meer dan tachtig burgers uit acht Europese landen om te onderzoeken hoe zij omgaan met de complexiteit van de coronacrisis. Het blijkt dat veel deelnemers de pandemie ervaren als enorm stressvol. Om daarmee om te gaan, laten veel burgers zich eerder laten leiden door emotionele behoeften dan een rationele afweging.

19-04-2021 | 9:54

Burgers moeten tijdens de coronacrisis niet alleen rekening houden met alle coronamaatregelen vanuit de overheid, maar ook met verschillende informatie en meningen over de pandemie en de maatregelen. Ze worden overspoeld met (soms tegenstrijdige) informatie over de pandemie. Hoe maakt men de afweging welke informatie waar en onwaar is? Of wat verantwoord en onverantwoord is? 

Het blijkt dat deelnemers sterk varen op hun persoonlijke situatie, ervaring en kennissenkring. Deelnemers die zelf in de gezondheidszorg werken, of familie en vrienden hebben met dergelijk werk, zijn eerder geneigd om de situatie en preventieve maatregelen serieus te nemen. Ook blijkt dat burgers om rust te vinden ervoor kiezen om niet actief op zoek te gaan naar informatie, of zelfs om nieuws over de ontwikkelingen te ontwijken.

Wanneer mensen geconfronteerd worden met complexe en dubbelzinnige kwesties over wetenschap, komen zij voor een informatiekloof komen te staan. Op deze momenten vindt vervolgens sensemaking plaats, door bijvoorbeeld informatie en kennis te gebruiken of juist af te wijzen. De wetenschappers, van het EU-project RETHINK, hopen met hun onderzoek ervoor te zorgen dat informatieverstrekkers rekening houden met de verschillende sensemakingprocessen en hierop hun acties aanpassen. Hierdoor kunnen meer burgers op een betere manier bereikt worden.

Lees hier het hele artikel.