Inger Leemans en Guido van der Werf lid van de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft drieëntwintig nieuwe leden gekozen, waaronder Inger Leemans en Guido van der Werf van de Vrije Universiteit Amsterdam.

28-04-2021 | 10:10

Inger Leemans
Leemans is hoogleraar cultuurgeschiedenis bij de Faculteit Geesteswetenschappen en onderzoeksleider van NL-Lab Humanities Cluster bij de KNAW.

Inger Leemans onderzoekt historische thema’s die het individuele, het culturele en het maatschappelijke doorsnijden. Met een focus op de vroegmoderne periode van 1500 tot 1850 deed zij onder meer onderzoek naar pornografie en de radicale verlichting, emoties in een economische context (bijvoorbeeld op de beurs) en de onontgonnen wereld van geuren in het verleden. Zij maakt originele keuzes, zowel in haar onderwerpen als in haar methoden. Zij was vanaf de start een pionier in digitale geesteswetenschappen, omarmt expertises uit vele disciplines en combineert micro- en macronarratieven. Leemans gebruikt de geschiedenis om na te denken over eigentijdse normen. Met haar houding is zij in staat om ook over gevoelige thema’s de discussie aan te gaan.

Guido van der Werf
Van der Werf is hoogleraar mondiale koolstofcyclus en landgebruik bij de faculteit der Bètawetenschappen.

Guido van der Werf is een autoriteit op het gebied van natuurbranden. Hij laat zien dat dit geen lokale en tijdelijke verschijnselen zijn. Ze komen bijna overal op de wereld en het hele jaar door voor, met een grote impact op bewoners, natuur en klimaat. Met behulp van satellietfoto’s, drones en slimme analysetechnieken toonde Van der Werf aan dat vuur in allerlei soorten vegetatie wereldwijd jaarlijks een gebied ter grootte van Europa afbrandt. Hij was de eerste die de CO2- uitstoot van deze branden kwantificeerde op basis van satellietgegevens. Van der Werfs onderzoek is van goot maatschappelijk belang en wordt dan ook uitgebreid geciteerd, bijvoorbeeld in de rapporten van het International Panel on Climate Change (IPCC).

Leden van de KNAW, zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, en worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa vijfhonderdvijftig leden. Een lidmaatschap is voor het leven. Maandag 13 september worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd.

Op de website van de KNAW staan alle nieuw benoemde leden.