Twee Bèta-teams ‘Gewaardeerd’ voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket. Het Pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ zet een stap in de richting van het zichtbaar maken en belonen van de grote groep wetenschappers die zich structureel voor wetenschapscommunicatie inzet.

23-04-2021 | 12:29

Elk team ontvangt 10.000 euro. Twee teams van VU Bèta-wetenschappers zijn gehonoreerd voor hun onderzoek. Hoogleraar Toxicologie Majorie van Duursen vertaalt wetenschappelijke kennis en maakt de leek bewust van de gezondheids- en milieurisico’s van chemische stoffen, inclusief plastics. Hoogleraar Moleculaire Neurodegeneratie Wiep Scheper legt uit wat er gebeurt in de hersenen van mensen met dementie en waarom fundamenteel onderzoek essentieel is om een oplossing te vinden voor de ziekte. In totaal zijn er 10 winnende VU-teams.

emptyOver het fonds
Gewaardeerd! is bedoeld voor lopende wetenschapscommunicatieprojecten uitgevoerd door een groep wetenschappers. Er zijn 96 aanvragen ingediend, afkomstig van 62 faculteiten vanuit alle universiteiten in Nederland. Hiervan zijn er 91 gehonoreerd. Op de website van de KNAW is een overzicht te vinden van alle toekenningen. Het fonds Gewaardeerd! past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Het fonds is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en wordt uitgevoerd door de KNAW.