VU scoort 6 van 24 nieuwe PhD-posities binnen de wiskunde

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft vierentwintig aanvragen gehonoreerd voor PhD-posities binnen de wiskundeclusters, waarvan zes voor de VU. Daarmee haalt de VU de meeste posities van alle universiteiten binnen.

28-05-2021 | 15:30

Het gefinancierde onderzoek varieert van onderzoek naar onder meer diophantische vergelijkingen, decomposities van algebraïsche structuren, simulaties van vloeistofstromingen met kwaliteitsgarantie en positieve stochastische partiële dierentiaalvergelijkingen. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door promovendi die allen worden begeleid door ervaren wiskundige onderzoekers. 

De volgende zes VU-aanvragen voor PhD-posities zijn gehonoreerd:

  • Formalizing Diophantine algorithms, aanvrager: Sander Dahmen
  • Computing syntomic regulators for curves and surfaces, aanvrager: Rob de Jeu
  • Spatio-temporal canards and delayed bifurcations in continuous neurobiological networks, aanvrager: Daniele Avitabile
  • Fully 3D periodic motions in the forced Navier-Stokes equations, aanvrager: Jan Bouwe van den Berg
  • Control of maximal growth rate by single-celled organisms, aanvrager: Bob Planqué
  • Semiparametric theory for Bayesian inverse problems, aanvrager: Harry van Zanten 
Over de call Wiskundeclusters PhD-posities
Het gefinancierde onderzoek past binnen één of meerdere van de thema’s zoals gedefinieerd in de research roadmaps 2019-2029 van de wiskundeclusters DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR. Ook past het binnen één of meerdere van de zeven focusgebieden van de wiskunde zoals beschreven in het sectorplan. Het doel is het bundelen van krachten van de Nederlandse wiskunde en het versterken van haar internationale positie. De financiering is bedoeld om extra PhD-posities binnen de wiskunde te creëren. Lees over alle 24 toekenningen op de website van NWO.