Wietse Tol benoemd tot bijzonder hoogleraar Global Mental Health and Social Justice

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft Wietse Tol benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Global Mental Health and Social Justice’, vanaf 1 maart 2021.

31-03-2021 | 13:10

De leerstoel is aangevraagd door ARQ Wetenschappelijk Onderzoek en wordt ingebed bij het Athena Instituut aan de Faculteit der Bètawetenschappen (VU). De leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (VU).

Over de jaren hebben we geleerd dat sociale omstandigheden en voortdurende tegenslag, zoals seksegerelateerd geweld, armoede en sociale uitsluiting, een belangrijke invloed hebben op geestelijke gezondheid, ook in humanitaire omstandigheden. Onderzoek bracht complexe vicieuze cirkels aan het licht, waarin sociale omstandigheden en geestelijke gezondheid elkaar versterken en contextueel gesitueerd zijn, in tegenstelling tot de vaak geïmpliceerde eenrichtingsrelaties van sociale determinanten als risicofactor voor psychische symptomen als uitkomst.

Door middel van interdisciplinair, systeemgericht onderzoek dat de barrières van verschillende academische disciplines overstijgt en waarin samengewerkt wordt tussen actoren in diverse beleids- en praktijksectoren, ontwerpt en evalueert Wietse contextueel passende interventies die de complexe relaties tussen sociale omstandigheden en geestelijke gezondheid adresseren. Vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid legt hij een specifieke focus op kwetsbare bevolkingsgroepen die getroffen zijn door gewapende conflicten en rampen.

Over Wietse Tol
Wietse Tol behaalde zijn Master Klinische en Gezondheidspsychologie in 2002 aan de Universiteit van Leiden, en zijn PhD in Public Mental Health in 2009 aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarna hij een postdoctorale training Global Health Initiative afrondde aan Yale University. Tol heeft uitgebreide internationale onderzoekservaring op het gebied van Global Mental Health, met een speciale focus op lage- en middeninkomenslanden (LMICs). Tussen 2016 en 2020 was Tol aangesloten bij de  Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Department of Mental Health in Baltimore. Hij ontving vele onderscheidingen, inclusief de Award for Excellence in International Public Health Practice van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Wietse Tol is tegenwoordig professor Global Mental Health aan de Universiteit van Kopenhagen en is Program Director van het Peter C. Alderman Program for Global Mental Health van HealthRight International. Hij werkt nauw samen met vele NGO’s en maakt actief onderdeel uit van verschillende nationale en internationale netwerken.