Drie bèta-masters scoren bovengemiddeld goed in Keuzegids Masters 2021

De Vrije Universiteit Amsterdam telt een aantal masteropleidingen die het bovengemiddeld goed doen, waaronder drie opleidingen aan de Faculteit der Bètawetenschappen. Dat blijkt uit de beoordelingen van studenten in de Keuzegids Masters 2021 die vandaag is uitgebracht.

01-04-2021 | 9:19

Bin­nen de Fa­cul­teit der Bètawetenschappen scoren de mas­ters Hydrology, Earth Sciences en Physics and Astronomy bovengemiddeld ten opzichte van vergelijkbare opleidingen elders.

De master Hydrology is net als voorgaande jaren weer erg goed beoordeeld. Studenten zijn met name enthousiast over de docenten en begeleiding, het programma, de studeerbaarheid en de toetsing. Ook scoort de master bovengemiddeld op wetenschappelijke vorming en de mate waarin het onderwijs uitdagend en praktijkgericht is. Studenten kennen ook hoge scores toe aan het programma van de master Earth Sciences. Vooral over de docenten, begeleiding en wetenschappelijke vorming laten studenten zich lovend uit. De joint-degree (VU/UvA) master Physics and Astronomy scoort ook hoog met bovengemiddelde scores voor de docenten en begeleiding, het programma, wetenschappelijke vorming en de toetsing en studeerbaarheid.

Geen predicaten ‘topop­lei­ding’
Net als vorig jaar keert de nieuwe Keuzegids Masters geen pre­di­ca­ten ‘topop­lei­ding’ uit. Opleidingen worden beoordeeld als ondergemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld vergeleken met vergelijkbare opleidingen op andere universiteiten.

Corona
De Keuzegids wordt elk jaar deels gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête (NSE). In 2020 heeft er echter geen Nationale Studenten Enquête plaatsgevonden vanwege de coronacrisis. De Keuzegids heeft daarom gebruikt gemaakt van de resultaten en beoordelingen uit de NSE van 2019.