Jan-Berend Stuut benoemd als bijzonder hoogleraar Aeolian Sedimentology

Op 1 maart 2021 is Jan-Berend Stuut benoemd als bijzonder hoogleraar Aeolian Sedimentology aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als marien geoloog onderzoekt Stuut (NIOZ en VU) welke rol woestijnstof speelt in het klimaat op aarde, zowel vroeger als nu.

04-03-2021 | 11:51

Jan-Berend Stuut  is vanuit een marien perspectief gefascineerd door stof. Hij legt uit: ''Stof beïnvloedt het klimaat op talloze manieren: het verspreidt nutriënten en microben, verstrooit licht en warmte en beïnvloedt de vorming van regendruppels en wolken. Maar stof onderdrukt bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van orkanen.''

Saharazand bevat nutriënten als fosfor en silicium en metalen zoals ijzer. Daardoor is het een soort kunstmest voor de zee en een voedingsbron voor fytoplankton. Via fotosynthese zet het fytoplankton CO2 uit de atmosfeer om in de zuurstof die we inademen. ''Daardoor is woestijnstof een belangrijke factor in het wereldwijde klimaatsysteem'', aldus Stuut. ''Stof beïnvloedt het klimaat op aarde op een geologische tijdschaal van honderdduizenden of miljoenen jaren, en aan de hand van mariene sedimenten kunnen we proberen de klimaatgeschiedenis van de aarde en de rol die stof daarin heeft gespeeld te ontrafelen. Daarnaast kan stof mogelijk worden ingezet om klimaatverandering te beperken.''

Via deze benoeming wil Stuut studenten en toekomstige onderzoekers inspireren en hun alles leren over de vele rollen die eolische sedimenten spelen in Systeem Aarde. ''Deze nieuwe leerstoel aan de Vrije Universiteit biedt allerlei kansen om verschillende wetenschappelijke disciplines bij elkaar te brengen, zoals door de wind meegevoerd stof het land, de atmosfeer en de zee met elkaar verbindt.''

Op zijn blog over stof #welstoffignietsaai zijn regelmatig updates te vinden over zijn werk, bijvoorbeeld over de wolk Saharazand die onlangs over Europa trok.


Jan-Berend Stuut
Peter Smit presented Jan-Berend Stuut flowers and bubbles on behalf of the NIOZ management