Ruim 6 miljoen euro voor onderzoek naar hergebruik afvalwater

NWO heeft een bedrag van ruim vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor het programma AquaConnect. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dragen nog eens twee miljoen euro bij. Vanuit de VU zijn IVM-wetenschappers Dave Huitema en Roy Brouwer aangesloten bij AquaConnect; zij brengen hun kennis van waterbestuur en watereconomie in.

12-03-2021 | 14:38

Achter AquaConnect zit een omvangrijk consortium van onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partijen. Het consortium zet zich in voor het hergebruik van afvalwater en brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën. In het onderzoeksprogramma staan oplossingen centraal waarmee Nederland maar ook deltagebieden elders in de wereld duurzaam zelfvoorzienend in zoet water kunnen worden. Toekomstige zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte zouden op die manier mogelijk worden voorkomen.

De programmaleider is professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research. Hij licht het onderzoeksthema toe: “In tijden van droogte is een tekort aan water desastreus. Onze oplossing is dat wij water van een goede kwaliteit en met voldoende beschikbaarheid maken. Om dat te bereiken, hebben we technologieën nodig. Dat zijn filtertechnieken en elektrodialyse. Door die twee te combineren kunnen we het water van goede kwaliteit maken, op maat voor de verschillende gebruikers.” Er wordt niet alleen ingezet op chemische maar ook op digitale technologieën. De onderzoekers werken aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via ‘smart water grids’. Daarvan vormt wateropslag in de ondergrond een onderdeel.

Slimme waterverbindingen
Het idee achter AquaConnect is om te kijken naar passende gebruiksmogelijkheden van gezuiverd afvalwater en brak grondwater. “Dat water wordt momenteel ongebruikt geloosd in het watersysteem, maar kan onder de juiste omstandigheden en condities worden hergebruikt”, aldus Huitema. De deelnemers aan het consortium ontwerpen een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort en ontwikkelen een technologie om deze slim met elkaar te verbinden. De overheid kan deze methode daarna mogelijk gebruiken als uitgangspunt in regelgeving en beleidsvorming.

Het streven is om eerst in vier regio’s te tonen hoe zelfvoorziening met nieuwe technieken kan worden bereikt. Het gaat om de regio’s Zuid-Holland, Groot-Amsterdam, Zeeuws-Vlaanderen en de hogere zandgronden. Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam zullen in elk van deze regio’s een promovendus en een postdoc onderzoek gaan doen naar de maatschappelijke percepties van waterkwaliteit, het economische belang van voldoende waterbeschikbaarheid voor de regionale economie en de mogelijkheid om wet- en regelgeving zo in te richten dat hergebruik van water op een verantwoorde manier mogelijk wordt. Zij zullen daarbij samenwerken met collega’s bij Deltares, de Hogeschool Zeeland en de Universiteit Utrecht. Huitema wordt leider van het werkpakket dat deze sociaalwetenschappelijke kennis inbrengt in het project en Brouwer brengt zijn deskundigheid ten aanzien van economische waardering in.

22 miljoen euro voor nieuwe economische kansen
NWO heeft behalve voor AquaConnect ook miljoenenbedragen toegekend voor vijf andere innovatieve onderzoeksprogramma’s. Bij elkaar gaat het om 22 miljoen euro. Het geld is beschikbaar gesteld vanuit het Perspectief-programma van NWO. Dit richt zich op het creëren van economische kansen binnen sleuteltechnologieën voor de toekomst van Nederland.