VU-proefschrift van wiskundige Bente Bakker is beste van Nederland

Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) heeft de Stieltjesprijs voor het beste wiskundige proefschrift in Nederland toegekend aan Bente Bakker.

12-02-2021 | 15:34

Zij promoveerde vorig studiejaar bij VU-hoogleraren Jan Bouwe van den Berg en Rob van der Vorst op haar proefschrift ‘Nonlinear waves in local and nonlocal media: a topological approach’.

Bente Bakker behaalde haar bachelor en haar master in de wiskunde aan de VU. Momenteel werkt zij als postdoc in Leiden. Het PWN reikt de Stieltjesprijs jaarlijks uit. De winnaar krijgt 2.500 euro. De jury koos Bakker als de winnaar uit in totaal 76 promovendi. De jury roemt de hoge kwaliteit van het proefschrift: “Bakkers proefschrift is van een niveau dat je maar één keer in de tien jaar ziet.”

De promovenda onderzocht in haar proefschrift hoe meetkundige methoden inzicht kunnen verschaffen in bewegende golfachtige patronen in reactie-diffusie processen en neurobiologische modellen, waarbij de interacties zowel niet-lineair als niet-lokaal zijn. Bakker ontdekte hoe de beroemde stelling van Noether toegepast kan worden op zulke modellen met niet-lokale interacties. Zij identificeerde daarmee nieuwe behouden grootheden in deze modellen, vergelijkbaar met de wet van behoud van energie. Met behulp van zo'n behouden grootheid kon Bakker abstracte meetkundige constructies vertalen naar de niet-lokale context en daardoor bepalen hoeveel verschillende golfpatronen tevoorschijn komen in deze modellen. Om deze vertaalslag te kunnen maken moest zij diepe nieuwe wiskunde ontwikkelen voor het analyseren van doorsnijdingen van (hyper)oppervlakken in oneindig-dimensionale ruimtes.

Doorbreken van barrières
Uit het juryrapport: “Bakkers zeer algemene en fantasierijke aanpassing van de Floer-Conley-methoden biedt een nieuw raamwerk voor het denken over bewegende golven dat ongetwijfeld veel nieuwe onderzoeken zal voortbrengen. Ze verdient de Stieltjesprijs voor de abstracte benadering, zowel elegant als efficiënt, voor de verbazingwekkende creativiteit bij het doorbreken van barrières die voorheen ondoordringbaar werden geacht, en, last but not least, voor de mogelijke toekomstige impact op de beschrijving en het begrip van samenhangende structuren, met toepassingen in de niet-lineaire optica, vloeistofdynamica en zelfgeorganiseerde structuren in de biologie of sociologie.”